Forgókínpad

Önszorgalmú vérbírók

2020. július 05. - Szele Tamás

Azt tetszenek gondolni, Magyarországon nincs halálbüntetés? Dehogy nincs, kérem, annak dacára, hogy uniós tagságunk alapfeltétele volt ennek eltörlése. Persze, ez a halálbüntetés nem hivatalos, egyelőre legalábbis, ez csak kimondatott, és majd, a jövőben, valamikor, megfelelő feltételek teljesülése esetén végrehajtják vagy nem hajtják végre.

akasztofa1.jpg

Kimondotta pedig a magát Magyarok Felelős Nemzeti Kormányának nevező testület legfelsőbb bírósága, a dusnoki gyermekelhelyezési ügyben.

Mint az ismeretes, Dusnokon idén év elején egy család arra hivatkozva, hogy nem ismerik el érvényesnek Magyarország állami fennhatóságát magukra nézvést, megtagadta újszülött gyermekük anyakönyvezését, oltását, egyáltalán, mindent, ami hivatalosan kötelező lett volna, minek következtében több hónapos hivatali huzavona után rendőri segítséggel kiemelték az akkor Bátor Nyilasnak nevezett kisfiút a családból és nevelőszülőknél helyezték el, míg a családdal nem jutnak dűlőre a hatóságok. Velük pedig nem lehet dűlőre jutni, megtagadnak minden együttműködést, menetet szerveznek a gyermek feltétel nélküli visszaadásáért, ugyanis szerintük Bátor Nyilas valamiféle Megváltó, istenfi, és a születése „új világ eljövetelét” hozza.

Mármost aki azt hiszi, hogy pusztán egy szektát látunk, az téved. Az is, aki úgy gondolja, hogy „rátelepedett” az ügyre egy szekta vagy a magyar szélsőjobb radikális ága: igen, mindkét állítás igaz, csakhogy a család még a kisfiú születése előtt vált ennek a különös és szerteágazó valaminek a fanatikus hívévé. Ez alapvetően egy sok éve létező mozgalom, a MAG, ami a „Mintaként Alkalmazott Gondviselés” rövidítése, és eredetileg környezetvédő, önellátó életmódot hirdettek, némi újpogánysággal vegyesen, csak később jutottak el odáig, hogy szélsőjobboldali alapon tagadják még a magyar állam létét is. Mondjuk a többi államét is. Egy amerikai konteót terjesztenek, miszerint Magyarország (és minden egyéb állam is) tulajdonképpen egy New Yorkban bejegyzett izraeli részvénytársaság. Mutogatnak is linkeket, képeket, de mindenki olyan dokumentumot hamisít, amilyent akar és oda tölti fel, ahova hagyják. Magyarország nem részvénytársaság, hanem állam, éspedig magyar állam, semmi más.

Azonban ez az eszmerendszer hihetetlenül népszerű egyes, bajba került, kétségbeesett és nem túl művelt devizahiteles körökben, akik hinnének szerintem akár Luciferben is, csak ne kelljen fizetni az állandóan növekvő, emelkedő részleteket. Az ő sorsuk tényleg méltánytalan, de akik ezzel a hazugságheggyel etetik őket, nem egyebek lelkiismeretlen politikai szélhámosoknál, kalandoroknál.

Különben a mostani esetet kiváltó affér – az anyakönyvezés megtagadása – is alapvetően amerikai eszme, ott az ebben hívők szerint elég kijelentenünk, miszerint semmi közösséget nem vállalunk az állammal, és máris mindent megtehetünk, a rendőr sem intézkedhet ellenünk. Azt is állítják, hogy mindenkinek van egy „kormányzati alteregója”, és ezeknek a számláján fejenként ötmilliárd dollár van, azt ki kéne venni… Kibújnak az igazoltatás alól, személyes iratokat hamisítanak maguknak és eladásra is, sokszor magukat is az igazságszolgáltatás dolgozójának adják ki. Emellett megpróbálnak hozzáférni az „alteregójukra” nyitott titkos állami bankszámlához, mármint ahhoz, ami szerintük létezik.

Ez Amerikában sem működik, hiszen hazugságra, ostobaságra alapul, nálunk sem. A dusnoki szülők ellenben valóságos zászlajává váltak a délibábos szélsőjobboldali radikalizmusnak, ikonjaivá, állandóan megjelennek a gyűléseken, mozgalmi vezetőkké csak azért nem válnak, mert azt náluk okosabb, ravaszabb emberek végzik. Politikai szempontból a legnagyobb pofont akkor kapná az államtól ez a szélsőjobboldali irányzat, ha egyszer csak visszakapnák a gyereket, de ezt mostanra ők tették majdnem lehetetlenné.

Ameddig csak imaláncot és meneteket szerveztek, hagyján volt a dolog, de most, konkrétan halálos ítéletet mondtak ki az ügy összes hivatalos szereplőjére. Lássuk az iratot!

halalos_itelet1_1.jpg

Magyarok Felelős Nemzeti Kormánya

Legfelsőbb Bírósága

Bírói Döntés

Rendszer 346632/39-1342/346632

Értesítem a feleket, hogy a Bolvári BátorNyilas csecsemő (fiű, született 2019. szeptember 5-én, Dusnokon, anyja Hadován Ágnes) elrablásának oka miatt 2020. június 13-án Fóton tartott tárgyalásán Bírói Döntés született.  

A döntés alapja a Szittya értékrend és erkölcs

Megállapítást nyert, hogy a vádlottak közül senki sem jelent meg.

Ezzel tanúbizonyságot tettek az együttműködésre való törekvésük hiányáról; igazságsértő, Isteni Rendet károsító magatartásukat nem hajlandóak feladni.

Bolvári BátorNyilas azonnali visszaszolgáltatására tett felhívásnak nem tettek eleget, ezért enyhítő körülményt nem állt módomban figyelembe venni. A vádlottak, károkozásuknak súlyozása alapján két elbírálási csoportra osztattak, bűnösökre és bűnpártolókra.

A bűnösöknél megállapítást nyert, hogy tettükkel helyrehozhatatlan kárt okoztak!

Többszöri felszólításra sem kívántak részt venni a Rend helyreállításában.

Saját hivatali hatáskörüket túllépve, bűnszövetkezetben raboltak el egy rendszerükön kívülálló, szabad, anyatejjel táplált csecsemőt az édesanyjától.

Továbbá azon természeti törvénynek. miszerint az anya köteles megvédeni gyermekét – nem csak akadályozólag léptek fel, hanem erőszakosan, karhatalmi erővel ellenszegültek.

Súlyosbító körülmény. hogy a gyermeket, Bolvári BátorNvilast, az édesanyja Hodován Ágnes azóta sem láthatja, ismeretlen helyen, ismeretlen körülmények kötött tartják fogva.

Mivel a bűnösök tettükkel nem csak egy családon, hanem a Nemzet testén úgyszintén sebet ejtettek, így kimerítették a hazaárulás bűntettét is.

Mindezen szempontok figyelembevételével a bűnösöket halálbüntetéssel sújtom

Név szerint:”

Itt tíz név következik, ők egyértelműen halálraítéltek, utánuk a bíró hozzáteszi:

halalos_itelet2_1.jpg

Elrendelem a további bűnösök és bűnpártolók teljes átvilágítását és átvizsgálását egy új tárgyalás keretében, melynek helyszínéről és időpontjáról a felek kiértesítést kapnak”

halalos_itelet_3_1.jpg

Ezek egész komolyan játsszák a bíróságosdit... itt még hosszabb a lista, majd a végén jön az érdekesség:

A bírói döntés végrehajtása foganatosításáig, az Isteni gondviselésre bízatott!

Kovács Áron Dezső

Magyarok Felelős Nemzeti Kormánya

Legfelsőbb Bíróság Bírája”

És körpecsét. Saját kezű aláírás nincs, ami arra mutat, hogy a „legfelsőbb bíró úr” nem teljesen bolondult meg, így még bármikor mondhatja, hogy ezt nem ő írta, ezt a nevében hamisították. A listán bírók, jegyzők, ügyvédek, rendőrök... csak a halálra ítéltek között négy rendőrtiszt akad. Ez a sillabusz a mozgalom egyik hívének Facebook-oldaláról származik, ő ott azt is bemutatja, hogy hány helyre küldte el: igen, rendőrségekre is, szóval még feljelentést sem kell tenni az ügyben, megtették már ők maguk.

Ilyen van? Mint látjuk: van.

Ilyent szabad tenni? Nem: ilyent nagyon nem szabad tenni, ez alapvetően az államigazgatás, az igazságszolgáltatás, és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények kategóriájába tartozna a büntetőjog szerint, de olyan ritka dolog az, amikor valaki Legfelsőbb Bíróságnak adja ki magát, hogy ennek a törvényi feltételei nincsenek is teljesen tisztázva – példa sem igazán volt még erre. Ez voltaképpen magát az igazságszolgáltatást kérdőjelezi meg. Tekinthető még emberölés előkészületének is, amiért azonban jár az öt év, minősítő körülmény, hogy a közösségi oldalon terjesztik, szóval ez nem maradhat büntetlenül.

Bár vehető terrorcselekmény előkészületének is.

Akkor lássuk ezzel szemben azt, hogy mi fog történni?

A Magyarok Felelős Nemzeti Kormánya elnevezésű szövetkezet nagy valószínűséggel kellemetlen pillanatoknak néz elébe, hiszen a túlbuzgó hívük ezt a teljesen jogtalanul kibocsátott iratot elküldte minden illetékes és illetéktelen fórumnak, szóval elsikkadni már nem fog. Én magam nem mutatom be az „elítéltek” nevét, mert tekintettel kell lennem a személyiségi jogaikra, de épp elég rendőr van közöttük, akiket kizárólag hivatásuk gyakorlásáért fenyegetnek halállal – nem csodálkoznék, ha a háromnevű legfelsőbb bíró már őrizetben volna. És aztán a szervezet teljes vezetése is oda kerülne.

Értem én, hogy manapság a legelterjedtebb szellemi nyavalya a vágyak és vélemények összetévesztése a valósággal, így alakulnak ki azok a szélhámosságok is, amiknek az egyik végén beteszi a balek a forintot, a másik végén kiveszi a csibész ugyanazt a forintot, csak közben a balek végig azt hiszi, hogy milliomos lett – szentkoronában, ami nem váltható forintra. Abban bankot játszanak, de legalább az érthető, hiszen csak svindli, ez kevésbé, mert itt bíróságot és államot játszanak. És ítéleteket hoznak. Halálosakat is.

Azt mondja: „az ítélet végrehajtása foganatosításáig az isteni gondviselésre bízatott”? Azt viszont akárki mondhatja, hogy a Gondviselés eszközeként támadt rá valakire a listáról... megáll tehát a gyilkosságra való felbujtás vádja is. Egyáltalában véve, senkinek sincs joga önjelölt bíróságot alakítani és ítéleteket hozni, sőt, azokat közzé is tenni. Lehet, hogy nem szeretem X. vagy Y. politikust, ez a mi kettőnk baja, de nincs jogom bírói ítéletet hozni ellene, míg nem vagyok bíró és nem került elém az ügye hivatalos formában. Ehhez senkinek nincs joga. És láthatjuk: itt már nem is politikusokról, hanem hivatalnokokról, jogászokról, rendőrökről van szó. Ha bárki halálra ítélhetné a szomszédját, akit nem kedvel, tudom, Istenem, hamar kiürülne ez az ország.

Ne értsük félre a dolgot: nem egy kétségbeesett család őrjöngő küzdelmét látjuk gyermekükért, melynek során hibát követtek el. Ellenkezőleg: azzal az előre megfontolt döntéssel követték el a hibát, hogy nem hajlandóak anyakönyveztetni a kisfiút, viszont akkor ezt a próbálkozást a szülők meglehet, hogy már a gyermek születése előtt elhatározták. Hátha sikerül. Így mindenképpen veszélyeztették az újszülöttet. És ezt az ítéletet sem a szülők hozták, bár az ő aktív közreműködésükkel született: hanem egy féllegális szélsőjobboldali szervezet.

Hiba volt, nagy hiba.

Ítéltek és ezért ítéltetni fognak.

 

Szele Tamás