Forgókínpad

Forgókínpad

Dugin apokalipszise

2022. május 01. - Szele Tamás

Már hatvanhetedik napja nem lehet mással foglalkozni, mint Oroszország Ukrajna elleni inváziójával. Illetve lehet épp, csak nem érdemes: most ott dőlnek el a fontos dolgok. És foglalkozhatunk akármennyit a napi hírekkel, eseményekkel, a végső kérdés mindig ott marad, megválaszolatlanul: tulajdonképpen miért zajlik ez a háború?

dugin_putyin_atomcsapas1.jpg

Mert tiszta fejjel megvizsgálva értelmetlen őrültségnek tűnik. Logikus választ inkább az ukrán fél tud adni, hiszen ők azt mondják, hogy csak a hazájukat védik. Érdekes módon az orosz fél is valami ilyesmit próbál állítani, holott ők voltak az agresszorok, és valahogy nem Oroszországban védik Oroszhont: de az ő magyarázatuk annyira ködös, szerteágazó, annyit hivatkozik homályos és felesleges feltételezésekre, annyi körülötte a mindenféle sallang, hogy nem elfogadni: megérteni is majdnem teljesíthetetlen feladat. Olyant is állított már a Kreml hűséges szócsöve, a RIA Novosztyi, hogy a mészárlásokra, népirtásokra, tömeggyilkosságokra az emberszeretet miatt van szükség, csak ezt a világ nem érti, mert hülye. Írta Viktoria Nyikiforova, elemeztem én, olyan három hete. Hát, az meglehet, hogy hülye a világ, ha ezt nem érti, sajnos azonban valószínűbb, hogy akkor volna hülye, ha elhinné ezt a cinikus hazugságot.

Mindegy is, a segédektől, inasoktól nem leszünk okosabbak, hiába forgatja az ember Nyikiforovát, Szergejcevet, menjünk a főideológushoz, Alexandr Duginhoz, lássuk, ő mit mond a tárgyban – Dugin nem csak az Oroszországi Föderáció főideológusa, de a nemzetközi szélsőjobboldal meghatározó figurája is. Ő talán a legfontosabb figura a világon a politikai paletta jobboldali radikális oldalán, ezért fontos, ő mit mond: miért szükséges ez a háború? Mert megmondja április 20-i cikkében, bár ne mondaná. Akkor lássuk – hiszen ő szabja meg azt is, Putyin mit gondoljon és miről.

Nekünk, oroszoknak nincs szükségünk Ukrajnára. Krisztusnak van rá szüksége. És ezért vagyunk ott.”

Nocsak. Nem tudtam, hogy ez egy keresztes háború. De mik a lehetőségei, a Kremlből nézve?

Három lehetséges kimenetelt vitatnak most a kormányzati csúcsokon:

1. Felszabadítjuk a DNK-t, az LNK-t, a Herszoni Népköztársaságot (és ehhez csatlakozik a még felszabadítandó Zaporozsje, Harkov, Nyikolajev, Dnyepropetrovszk szükséges módon) – bár Odesszával kapcsolatban hezitálnak;

2. Felszabadítjuk Novorosszija egészét (Odesszával együtt), valamint Közép-Ukrajna és a Kijevi terület meghatározatlan státuszt kap (a bűnös junta vezetőinek előzetes likvidálásával).

3. Megvalósítjuk a felszabadított területek teljes ellenőrzését.

Persze sok múlik majd azon, hogy a donyecki katlanba szorult ukrán csapatok elpusztítása hogyan megy. De érdemes elvonatkoztatni az azonnali tervezéstől és magasabb perspektívából szemlélni a dolgot.”

Akkor lássuk az elméletet, ha Dugin urat a gyakorlat nem érdekli.

Az a mód, ahogyan a különleges katonai művelet elkezdődött, és ahogyan az első két hónapban kibontakozik, lehetetlenné teszi, hogy Ukrajna többi része a nácik és a globalisták uralma alatt maradjon. Ebben – ezúttal – nincs birodalmi maximalizmus. A birodalmi maximalizmusnak Novorossziában vége lehetett volna. A volt Ukrajna másik fele pedig éljen úgy, ahogy akar. De most már túl messzire mentek a dolgok.

Ugyanakkor fontos tényező volt az ukrajnai orosz ortodox egyházra mért közvetlen csapás. Ha megállunk az első (általában hibás) vagy a második lehetőségnél, akkor ortodox hívők millióit tesszük ki halálnak, kínzásnak és népirtásnak. Semmi sem marad belőlük. Vagyis most már teljes mértékben mi vagyunk a felelősek Nyugat-Ukrajnáért.”

Hát, ezek szerint a bucsai, borodjankai, általában Kijev környéki tömeggyilkosságokra azért került sor, mert Dugin elvtárs úgy gondolja: a másik oldal is elkövette volna azokat, csak oroszok ellen? Ezért kellett civileket, nőket, gyermekeket ölni? Mert Duginnak volt egy ilyen előérzete? Azt már nem is említem, hogy aki a nácikat és a globalistákat azonosnak találja, annak baj van az esze kerekével, nem is kicsi. Egyáltalán: miből gondolja, hogy a világ nem-ortodox többségének az a célja, hogy elpusztítsa az ortodoxokat, illetve csakis az orosz ortodoxokat, mert az ukránokat ellenben nem akarják bántani? Ezt nem indokolja, ezt szerintem a hangok mondták neki, amik a fejében vannak.

Természetesen ezt az eszkalációt Kijev és a Nyugat nyomása kényszeríti ránk. Zelenszkij kész mindent feláldozni annak reményében, hogy az emberiséget egy nukleáris konfliktusba rántsa. Ő már nem Ukrajna elnökeként gondol magára, Ukrajnát legyőztük. Szerintem úgy gondol magára, mint az Antikrisztusra. És ez utóbbi szerepbe egyre jobban belekényelmesedik. Ez a bohóc karrierjének csúcspontja, mert sok kutató bebizonyította, hogy a bolond álarca alatt a középkor óta ott van az ördög alakja.”

Értem, Dugin mester. A nukleáris fegyverekkel nem rendelkező Ukrajna fenyegeti a világot atomháborúval, nem pedig a nukleáris fegyverekkel rendelkező Oroszországi Föderáció. Vagyis nem értem, ugyanis ez a logika beteg, ez egy áldozathibáztató badarság. Zelenszkij lenne az Antikrisztus? Korábban Soros volt az (nem csak nálunk, Moszkvában is), még azelőtt Mick Jagger, szóval tessék már egyszer eldönteni...

A Nyugat agresszívebben lép fel, mint ahogyan tudott volna, Zelenszkij pedig furcsa, drogokkal nem magyarázható eksztatikus állapotban van. Úgy látja magát, mint az „új Dávidot”, aki Góliát ellen harcol, és mivel nincs esélye a győzelemre, a NATO teljes erejét hívja segítségül, hogy halálos csapást mérjen az emberiségre. Ez már nem politika, hanem valósággá váló apokaliptikus cselszövések.”

Én is azt mondom, hogy nem politika, csak épp az ellenkező oldalról, meg szerintem nem Zelenszkijjel van a baj, nem is a NATO-val. Az agresszor hagymázas magyarázkodását látjuk, de lesz ez még zagyvább is.

A háborús idők hideg elemzése most már észrevétlenül nem csak a civilizációk összecsapásává, hanem apokaliptikus forgatókönyvvé válik.

Itt ismét olyan tényezők kerülnek előtérbe, mint az ortodoxia, az uniatizmus, a szkizma, a katolicizmus, sőt a sátánizmus is, amelyek látszólag már régen a társadalom távoli perifériájára szorultak. Nem egyszerűen ideológiák ütköznek össze (egyébként nem teljesen világos és tudatos, hogy ezek az ideológiák mit ütköznek egymással), hanem tisztán szellemi valóságok. És ezek szertelenül betörnek a kimért mindennapokba, városokat rombolnak le, milliárdosokat juttatnak csődbe, emberek ezreit pusztítják el, – köztük civileket is, felébresztik az ember mélyén szunnyadó fenevadságot (vagy éppen ellenkezőleg, a szentséget), drámaian megváltoztatva a bolygóméretű erőviszonyokat.

Az első pestis, a második háború. Nemcsak szemtanúi, hanem aktív résztvevői lettünk az apokalipszisnek.

Nemcsak a Heartland sorsa, hanem a Szentlélek sorsa is azon múlik, hogy ki irányítja Ukrajnát.”

Heartland? Ezt meg kell magyaráznom, bár korábban egyszer már megtettem. Ez a kifejezés egy obskurus elmélet része, amit Halford Mackinder állított fel. Ő 1861 és 1947 között élt, brit földrajztudós, geopolitikus és geostratégiai szakember volt, aki elég különösen látta a világot. Szerinte ugyanis:

A világ központi szigete (Világ-sziget) Eurázsia-Afrika amely egy többé-kevésbé összefüggő szárazföldi terület a világ óceánok közepén. Itt van a világ ásványkincseinek több, mint 50%-a. Ennek Világ-szigetnek a szélén van Japán és Nagy-Britannia, míg a külső vidék, a periféria Amerika és Ausztrália. A Világ-sziget közepe pedig a Volgától a Jangcéig, a Himalájától az Északi-sarkig tartó Heartland vagy más néven Pivot Area. Ennek a területnek a kulcsa, kapuja pedig Kelet-Európa. Aki Kelet-Európát birtokolja, uralja a Világ-sziget szívét, aki a Világ-sziget szívét birtokolja, uralja a Világ-szigetet, aki a Világ-szigetet birtokolja, uralja a világot.” (Mackinder: Democratic Ideals and Reality, 1919.)

Egyszóval mégis világhatalmat vizionál, Utolsó Csatát, Armageddónt Dugin, melyből csakis az ortodox erők kerülhetnek ki győztesen, mert a katolikusok sátánisták, illetve a sátánisták katolikusok szerinte, már én sem értem teljesen. Szerintem ő sem. Tehát Dugin szerint már zajlik az Apokalipszis, de akkor viszont nem kétséges, hogy Oroszország indította el. És komolyan gondolja ezt az őrültséget, mert így folytatja:

Vagy a világnak ez a területe Krisztus és az Ő Szeplőtelen Anyja omophorionja (leple) alá kerül, vagy a Sátán uralma alatt marad, aki mérhetetlenül meg fogja erősíteni uralmát ezen a területen, amely valójában orosz államiságunk, egyházunk és kultúránk, népünk bölcsője.

A Donbasszért, Odesszáért, Kijevért, sőt Lembergért folytatott harc a nagy eszkatológiai csata része.”

Azért azt ne tessék már mondani, hogy az ukrán civileket azért kell legyilkolni, az ukrán nőket, lányokat megerőszakolni, mert Apokalipszis idején ezt mondja az angyali sugallat. Azért kell szülészeteket rakétával lőni, színházak alatti óvóhelyeken százakat elevenen eltemetni, mert ez mind elengedhetetlen a Megváltáshoz. Ennek semmi köze semmiféle ismert kereszténységhez, ez egy őrült zagyválása. A kereszténység ennek pont az ellenkezőjét mondaná – ha szóhoz jutna. De Dugin lezárja az eszmefuttatását:

Az eszmék visszatérnek a világunkba.

És a fő csata mostantól kezdve közöttük bontakozik ki. Az Orosz Idea, az ortodox civilizáció és a nyugati Antikrisztus világa között, amely ránk tör.

Nem nekünk, oroszoknak van szükségünk Ukrajnára. Krisztus az, akinek szüksége van rá. És ezért vagyunk mi ott.

És ezért nem hagyjuk el.”

Kérem szépen, Krisztust ebből tessék kihagyni, semmi köze hozzá. Ez bizony hamis prófétálás, a leggonoszabb fajtából. Az alapkérdésre – hogy tudniillik mi szükség erre a háborúra – csak annyit mond, miszerint Krisztusnak van rá szüksége, azt nem mondja viszont, hogy

  1. mi szüksége volna rá?

  2. ezt ő (mármint Dugin) honnan tudja?

  3. miért jó dolog minden isteni beavatkozás nélkül, mondhatni háztájiban összedobni a világvégét és ez úton mintegy szentségtörést elkövetni?

Ugyanis ha a Mindenható akar a világnak véget vetni, Neki elég sok eszköze van rá, nem fogja a mi amatőr képességeinkre bízni, ha azonban nem akarja elpusztítani – és ha akarná, már megtette volna – akkor meg mit kontárkodunk mi az Ő dolgába?

Ócska, még vallási szempontból is logikátlan maszlag ez, a gyáva haramia magyarázkodása a bíróság előtt, vagy ha úgy veszem, még istenkáromlás is: mert ha így folytatják, lesz bíróság, de nem mennyei, hanem nagyon is evilági. Lesz ítélet is, de nem az Utolsó – az az egy kár, hogy ezt a vallási őrültet nem lehet majd börtönbe zárni, hiszen nincs ép eszénél. De a gumiszoba, sőt, a gumicsuha kijár neki majd.

Szóval, összegezve: Dugin szerint azért folyik tehát ez a minden eddiginél veszélyesebb, kíméletlen és aljas háború, mert itt a világvége.

Miért van itt a világvége?

Mert Dugin és az általa befolyásolt magas orosz politikai körök úgy akarják, hogy eljöjjön.

Hát lesznek szívesek nem úgy akarni, míg jól van dolguk.

Mindig mondtam, hogy őrültség ez a háború: de nem hittem volna, hogy szó szerint igazam van.

 

Szele Tamás

süti beállítások módosítása