Forgókínpad

A pesti inkvizíció

2020. május 01. - Szele Tamás

Akkor itt az ideje, hogy rendet tegyünk a napok óta zsinatoló törpe Luciferek, még törpébb Savonarolák és önjelölt inkvizítorok között – de oly módon, hogy első sorban a saját, tulajdon fejünkben teszünk rendet, attól majd minden és mindenki a helyére kerül. Legalábbis számunkra, aztán, hogy mások számára minek hol a helye, azon sajnos elmélkedés útján nem változtathatunk.

papai_muller_jezus.jpg

Igen a Népszava karikatúrájáról lesz szó. Mielőtt elkezdeném boncolgatni a kérdést és a karikatúrára érkező reakciókat, leszögezném, hogy én magam Jézus Krisztust a történelem egyik legkiemelkedőbb alakjának tartom, tanításait épp úgy a legnagyobb mértékben tisztelem, mint személyét és soha nem mondanék rá egy rossz szót sem. Ugyanakkor emberközelibb módon képzelem el – az a Jézus, aki a földön járt, az emberek között, szerintem tudott mosolyogni, ha sok oka nem is volt rá, és nem lehetett tőle idegen a humorérzék. De ez már az én véleményem.

Mármost Pápai Gábor karikaturista sem szidta vagy káromolta rajzával, de mivel sokat fogunk foglalkozni a rajz kiváltotta viharral, legelőször adjuk át a szót neki magának, mint a kérdésben leginkább érdekelt félnek.

A személyemet érintő véleményekkel nem foglalkoznék, de mivel a kormánysajtó egyetlen munkása sem mert lemaradni a lincselésről, magyarázattal tartozom.


Nézzük hát, mi van a képen: A képen Müller Cecília közszereplő és egy feszület látható (tehát nem az élő Jézus, hanem egy őt ábrázoló szobor). A rajznak EGY megszólalója van, a tisztifőorvos, aki, ahogy minden eddigi halálesetet, Jézusét is valamilyen alapbetegségre vezeti vissza (ennek voltak kegyeleti, személyiségi jogot sértő példái, diplomata alkoholizmusa, fiatal nő túlsúlya, hogy a kórházi ápoló tragédiájáról ne is beszéljünk). A rajz tehát nem mond semmi olyat Jézusról (és ő sem mond vagy tesz semmi olyat), ami kínos, megalázó lenne számára vagy a hívei számára, ami blaszfémikus lehet. A rajz Müller Cecíliáról mond kritikát. Ez persze nem jelenti feltétlen, hogy nekem van igazam, nevem ellenére nem hiszek a pápai tévedhetetlenségben, de ebben az esetben nem a keresztényektől, hanem Müller Cecíliától kell bocsánatot kérnem.”

Magam is úgy látom, amint a Kötőszó című evangélikus közéleti blog, hogy itt nem történt sem istenkáromlás, sem vallásgyalázás. Nehéz is volna ezt akár még egyházi bíróság előtt is bizonyítani, de a dolog jogi oldalával később foglalkozunk. Egyelőre lássuk, mi lett abból, hogy Jézus alakja megjelent egy karikatúrán?

Össztűz jobbról.

Nem is lennék képes összefoglalni minden reakciót, vagy ha mégis, terjedelmi okokból sem tehetném: inkább a kirívóakat és fontosabbakat mutatom be. Az obskurus Minden Szó, melyről egy korábbi sajtóper folyományaként bírósági ítélet mondta ki, hogy sem nem médium, sem nem hírlap, sem nem sajtótermék (hogy ezek után micsoda, az lassan kezd szintén ezoterikus kérdéssé válni, mert ezek szerint nem egyéb, mint Isten csodája vagy verése, ízlés szerint), az a Minden Szó, amely a magyar fővárost Debrecenbe akarta költöztetni, az, amelyik négy hónapja fiatalokat és idősebbeket uszított egymás ellen a boomer-gamer ellentét feltalálásával, és egyéb érdemei is vannak, egyszóval az okos embereknek ez a higgadt gyülekezete már messzire megy:

Sátánisták dolgoznak a HVG-nél és a Népszavánál is

Megalapozottan állítjuk”

A megalapozottság esetünkben azt jelentené, miszerint Tóta W. Árpád nevében a „W.” Worlukot jelent, aki pedig egy fantasy-regényciklus negatív szereplője, valamint Tóta W.-nek van egy fekete pólója „Dark Side” felirattal. Mindenesetre az értékes nem-sajtótermék levonja a következtetést:

A tomboló magyarellenességre, és keresztényellenességre a magyarázat az, hogy a HVG-nél és a Népszavánál is sátánista újságírók dolgoznak.”

Ennyit a teológiai érvekről, Tótáról és a HVG-ről, de hogy kerül ide a Népszava?

Úgy, hogy feljelentést is tettek, igaz, csak a lap hasábjain meg mailben. Ha komolyan gondolják, talán az illetékes szervekhez is el kéne juttatniuk, papíron, de annak érdekes jogi következményei lennének. 

kozpontinyomozo.fou@mku.hu

Tisztelt Főügyészség!

Ezennel megtesszük feljelentésünket a Népszavában megjelent (mellékelve a kép) vallásgyalázó karikatúra miatt, ismeretlen tettes ellen. Ez a grafika túlmegy a véleménynyilvánítás szabadságán, súlyosan gyűlöletkeltő, gyűlöletre uszító, a gyalázkodás tényállását is kimeríti, tehát ez a karikatúra képi értelemben egyenlő a gyűlöletbeszéddel. A véleménynyilvánítás szabadsága nem abszolút.

Kérjük bejelentésünk megvizsgálását, és a szükséges eljárások megindítását.

Üdvözlettel,

A mindenszo.hu szerkesztő Csapata
Budapest, 2020. április 29.”


A csapat mondjuk még itt is kisbetű, a vélemény meg nem Jézusról szólt, hanem Müller Cecíliáról – szóval ha ez a feljelentés megérkezik, komoly fejtörést fog okozni, ugyanis a vallásgyalázásra nincs külön magyar törvény. Az alaptörvény IX. cikkelye ugyan említ valami idevágót, idézzük:

(5) A véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére. Az ilyen közösséghez tartozó személyek – törvényben meghatározottak szerint – jogosultak a közösséget sértő véleménynyilvánítás ellen, emberi méltóságuk megsértése miatt igényeiket bíróság előtt érvényesíteni.”

azonban ha ezt akarjuk érvényesíteni, maximum azt mondhatja ki a bíróság, hogy sértő a keresztény és keresztyén vallási közösségre nézve Jézus Krisztust egy képen szerepeltetni Müller Cecíliával. Bibliásan fogalmazva, Károli nyelvén: „Utálatosság az”. Van egy olyan érzésem azonban, hogy az ultrakormánypártiak nem ezt az eredményt szeretnék elérni. Felmerülhetne még a közösség elleni uszítás vádként, azonban, mint azt Koltay András ebben a kérdésben irányadónak tekinthető tanulmánya leszögezi összegzésében:

Az egyéni sérelemérzet tehát önmagában nem szolgálhat megalapozott indokként mások véleményének elfojtására. Mindemellett figyelemmel kell lenni a közügyek megvitatásához és a demokratikus nyilvánosság megteremtéséhez fűződő érdekekre is, azaz a blaszfém vélemény a korai, középkori gondolkodással ellentétben elsődlegesen nem a kifejezés tartalma, hanem annak formája alapján ítélendő meg.”

Azonban van másik feljelentés is, valósággal rajzanak a belégek. Ezt a KDNP tette meg, az MTI szerint:

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezető-helyettese személyiségi jogi pert indít az alaptörvény és a polgári törvénykönyv alapján a Népszava Jézust gúnyoló karikatúrája és szövege miatt.

Vejkey Imre, a kisebbik kormánypárt frakcióvezető-helyettese csütörtöki online tájékoztatóján azt mondta: az alaptörvény rögzíti a véleménynyilvánítást és a sajtószabadságot, de egyidejűleg azt is, hogy ezek gyakorlása nem irányulhat bizonyos közösségek, többek között a vallási közösségek méltóságának a megsértésére. Márpedig itt ez történt - értékelt a KDNP-s politikus, aki úgy fogalmazott: a napilag Jézust gúnyoló karikatúrája „a sötét oldal gyűlöletének a megnyilvánulása”.
Hozzátette: nemcsak a keresztényeket és keresztyéneket, hanem minden jóérzésű embert megbotránkoztat és sért az a blaszfémikus karikatúra és szöveg, amely az újságban megjelent.
Kiemelte: a karikatúra célja egyrészt az, hogy kigúnyolják Jézus Krisztust, másrészről pedig provokálni akarják a jóérzésű embereket, és gyűlöletet próbálnak szítani.” (MTI)

Vejkey úr már láthatott ügyvédet... vagy ismer olyan embert, aki látta, amint valaki ügyvédről beszél. Személyiségi jogi pert emleget, ezt a magyar polgári jog hatáskörében viszont csak maga az érintett személy indíthatja. Akkor nincs akadálya, a képen két személy is szerepel, bár bizonyos akadályok miatt kételkednék abban, hogy Jézus feljelentést tenne. Semmi gond, megteszi azt Müller Cecília. Ő viszont csak azt nehezményezhetné, hogy Jézussal egy képen ábrázolták. Ha ez őt sérti és ebben a bíróság ítélete is mellette dönt, ám legyen, szó szerint lelke rajta.

Szóval, mondom, jogi szempontból nem lesznek egyszerű eljárások ezek, mármint ha a kereseteket egyáltalán befogadják, mert az is kétséges. A magyar irodalom történetében előforduló „istengyalázási”, „vallásgyalázási” perek – melyek igen ritkák, de nyújthatnak segítséget a bírói gyakorlathoz – általában szintén gyenge lábakon álltak, akár Babits Mihály, akár József Attila esetében, ez utóbbit Vámbéry Rusztem védte és bár eleinte nyolc hónap fogház, valamint 200 ezer korona pénzbüntetés nézett ki neki, a Kúria végül felmentette a költőt.

És csak perrel fenyegetik Pápai Gábort?

Nem.

2006 zavargásainak legsötétebb napjait idézi a Szent Korona rádió tevékenysége. Ők fizikai támadásra szólítanak fel a karikaturista ellen! 

Ez a balos senkiházi viccelődik Jézus Krisztuson – A vármegyések „elbeszélgetnének” vele

A liberális felforgatást képviselő Népszava Jézust gyalázó karikatúrát közölt le, amit Pápai Gábor készített. A felháborodás óriási. Ha valaki tudná a címét, telefonszámát, az legyen szíves elküldeni a radio@szentkoronaradio.com-ra! Lennének, akik meglátogatnák…

Frissítés: Barcsa-Turner Gábor, a HVIM társelnöke jelezte a Szent Korona Rádió felé, hogy a vármegyések is „körözik” az illetőt, mert szívesen elbeszélgetnének a liberális felforgatóval…” (Szent Korona Rádió)

A továbbiakban még emlegetik a Charlie Hebdo esetét, melyben szerintük a szatirikus lap munkatársai „terrortámadást provokáltak ki maguk ellen”. Tehát előre megfontoltan lemészároltatták volna magukat, ezt tényleg így gondolja az, aki ezt írta, sugallja? Megbeszélték, összeesküdtek abból a célból, hogy minél többjüket lőjék szitává? Nem boncolgatnám a szerző észjárását, tegye meg, akinek van hozzá kedve – és az eredményt tartsa meg magának.

Összegzésül: mit látunk?

Pereket látunk, jogászkodást, de erőszakra való felszólítást, „körözést”, vérdíjat, hajtóvadászatot is látunk, hecckampányt látunk – éspedig politikai alapon. A KDNP és az ultrakormánypártiak mindent megtesznek egy újabb Niedermüller-ügy kreálása érdekében, és ne feledjük: az ahhoz fűződő tüntetésen is vertek újságírót.

De ennek az ügynek semmi köze a kereszténységhez, semmi köze sem Jézus Krisztushoz, sem a tanításaihoz, és csak annyi benne a vallásgyalázás, hogy Jézus nevével visszaélve uszulnak azok, akik a jelek szerint nem különbek a Charlie Hebdo szerkesztőségét legyilkoló terrorista, fundamentalista hóhéroknál.

Az eszközeik mindenképpen ugyanazok.

Ez viszont tényleg vallásgyalázás.

 

Szele Tamás