Forgókínpad

Forgókínpad

Királyságfoglalás 2022

2022. augusztus 26. - Szele Tamás

Akkor annyi biztos, hogy holnap lesz tűzijáték, mármint, ha eső nem lesz. Mert ha eső lesz, nem lesz, mármint durrogtatás, ellenben elbocsátják az OMSZ frissen kinevezett, nem szakirányú képzettségű vezetőjét, esetleg fel is négyelik a Szentháromság téren, arra hivatkozva, hogy akinek hivatalt adott az Isten, szakértelmet is adott annak hozzá.

hf_2000_putyin.jpeg

Ne nyavalyogjunk, a felnégyelés is látványosság, legfeljebb kevesebben élvezhetik élőben, mint egy tűzijátékot, de legfeljebb majd közvetíti az M1. Meg hát az sincs kizárva, hogy mégse lesz eső, és megússza Hanyecz mester a főszerepet. Elárulnék egy titkot: az időjárást épp úgy nem a meteorológusok csinálják, ahogy a híreket sem az újságírók találják ki, de ezt úgysem hiszi el nekem senki, hiába beszélek. Ha rossz az idő, ha rossz a hír: kell a bűnbak, ha meg mégsem rossz, annál inkább kell.

Tehát tűzijáték vagy lesz, vagy nem. Ellenben az kevésbé valószínű, hogy koronázás lesz, pedig az lenne csak spektákulum: de a most javasolt formájában nem is lehet. Vasárnapi a hír, de ezekben a háborús időkben máig nem jutott időm foglalkozni vele, most gyorsan bepótolom. Királyságot kér, mit kér: követel a Honfoglalás 2000 egyesület, idézem is a közleményüket az MTI OS alapján:

2022. augusztus 21., vasárnap 16:53

A Honfoglalás 2000 Egyesület közleménye

Budapest, 2022. augusztus 21., vasárnap (OS) - HONFOGLALÁS 2000 EGYESÜLET

HONFOGLALÁS 2000 EGYESÜLET: KIRÁLYSÁG?!

A fejlődés, biztonságunk, s a nemzeti összetartozás érdekében, az egymásra való figyelés és a gondoskodás megteremtése céljából meg kell változtatni a magyar Alkotmányt.

A civil szervezet kezdeményezi, hogy a jövőben ne köztársasági, hanem királyság államformában működjön hazánk. Király nélküli királyság legyen Magyarország! Erre volt már példa történelmünkben, s több európai országban is kormányzó irányította hazáját.

Az alaptörvény-módosítás szerint a történelmi hagyományok tisztelete okán a megye helyett vármegye, a kormánymegbízott titulusa pedig főispán lenne.

A királyság államformaként I. István megkoronázásával jött létre, most egy hét-kilenctagú ismert, független, tekintélyes személyiségekből álló (pl. Korona) testület ellenőrizhetné az alkotmányos működést. (A későbbiekben részletesen kitérünk a királyság intézményének magyarországi alkalmazhatóságára.)

A magyaroknak össze kell fogniuk, véget kell vetni az átkozott belharcnak. S ezt csak a napi politikától mentes széleskörű nemzeti összefogás révén, a királyság keretében érhetjük el.

Isten óvja a Magyar Királyságot!

Kiadó: Honfoglalás 2000 Egyesület”

A későbbiekben nem tértek ki semmire, újabb közleményt azóta se adtak ki, gondolom, megakadtak menet közben a problémán, mely szerint ha nincs koronázott fő, nincs is kinyalandó fenék, pedig hej, de sok nyalonc élete válna egyszerűbbé, ha nem kisebb-nagyobb potentátok alfelével kéne az állandóan változó politikai széljárásban, viharosan morajló űrgyűrűfüttyök közepette foglalkozniuk, hanem kapnának egy fix segget, a királyét, és sorba állhatnának annál.

No, de a király nélküli királyságban maximum a kormányzó ülepe jöhet szóba ilyen célokra, mondjuk az ő személye nem volna kétséges, de akkor sem volna király, a kormányzót kinevezi az Országgyűlés. Mikor utoljára ilyen történt, csak próbálta volna nem kinevezni... tiszti különítményesek voltak a Parlamentben, „Katonatiszti kordon vette körül, a főbejárat lépcsőjén tisztek álltak, egyenruhások sorakoztak a folyosókon, és jutott belőlük néhány az ülésterembe is.” – írja a Rubicon. Így „tiszt-elték” meg a Házat. Jó, mondjuk most ettől nem kell tartani, de egy kinevezés akkor sem koronázás, például nem kell hozzá érsek sem.

Aztán persze lenne ez a hét-kilenctagú testület, ami majd ellenőrzi a királyság működését, most is van ilyen, csak kormánynak hívják, és több a tagja, fel méltóztattak találni a mákos tekercsben az önindukciót, csőben a lyukat. Egyáltalában véve, ez az egész királyság, mint államforma, kizárólag azok dolgát egyszerűsítené valamennyire, akik eddig is abból éltek, hogy a rendszer oszlopai.

Azt már nem is mondom, hogy a reménybeli kormányzó szokatlanul hosszú ideje Horvátországban nyaral, és csiribiri, csiribiri, kék dolmány, az országra fittyet hány. Inkább azt mondom azoknak, akik látnának fantáziát a royalizmusban (hiszen egyébként Európában egészen jól működő királyságok is léteznek, csak azok teljesen másfélék, mert nincs bennük kormányzó és az uralkodóik nem politizálnak), hogy lassan a testtel, igen különös forrásból érkezett ez a javaslat. Régi ügyfele már a sajtónak ez a Honfoglalás 2000 egyesület, többet is tudunk tán róluk, mint szeretnénk.

Előttem fekszik a munkásságuk, az MTI OS-nek köszönhetően, egyet elmondhatunk: szorgos emberek. Főtermékük a sajtóközleménynek álcázott világjobbító javaslat, de abból még túl is teljesítenek minden tervet. Vegyük például – össze-vissza fogok ugrálni a munkásságukban, az egészet képtelenség bemutatni – a 2018. április 8-i ötletüket:

Évszázadokon át működtek különböző néven társadalmi bíróságok (TB), különösen válságos időkben. A társadalomban feltört az erkölcsi értékrend, ugyanis nem szabad megkérdőjelezni azokat a vívmányokat, erőfeszítéseket, melyeket az emberek fáradtságos munkával létrehoztak biztonságukért, fejlődésükért, hazájukért. Ezért, a civil szervezet napjainkban is indokoltnak tartja TB létrehozását, melynek tagjai pártoktól független civil személyekből állnak. A 3-5 tagú Tanács, a társadalmat érintő ügyekben (álhírterjesztés, gyűlöletkeltés, hazugságok, stb.) hoz határozatot. A Tanács tagjának nem szükséges jogi képesítéssel rendelkeznie, ugyanis itt a társadalom értékítéletét kell kinyilvánítani. Indítványt bármely személy vagy szervezet ellen lehet indítani, aki, ill. amely szembe kerül az általánosan elfogadott erkölcsi, emberi normákkal. A TB–ot nem köti szigorú eljárási rend: nem kell meghallatnia a terheltet, (elegendő pl. a sajtóból ismert tényállás), a tárgyalás nem nyilvános. Az eljárás határozattal fejeződik be, amely ellen fellebbezésnek nincs helye.”

Képzetlen, önjelölt, járatlan, de legalább rögtönítélő bíróságok univerzális hatáskörrel, ha lehet, akasztathassanak is, az az igazi. Hogy ki kerül szembe a társasdalom értékítéletével? Akiről azt mondjuk. Nem lett az ötletből semmi, de nem csüggedtek. 2021 decemberében biztos, ami biztos, behívták az oroszokat. Idézem ezt is.

Februárban hazánkba látogat Putyin elnök, ezért kérjük a kormányt: fontolja meg, kérje, hogy nyugati megfigyelők és rendőrök mellett orosz rendőrök is vigyázzanak középületeinkre, a hidakra, a Nemzeti Bankra, stb. Ugyanis, a várható súlyos vereség miatt őrjöngő ellenzék károkat tehene épületeinkben, egyéb értékeinkben. A civil szervezet külön is kérni fogja Putyin elnököt látogatása során, hogy legyen segítségünkre a rend fenntartásában.
1990-ben azt mondtuk „ruszkik haza” – most azt kérjük: ruszkik ide!”

Azt nem tudni, miből gondolták, hogy Putyin jönne Budapestre, de az orosz elnökhöz amúgy is mély érzelmek kötik ezt a társaságot. 2015-ben például egyenesen Nobel-békedíjra javasolták:

Az ukrajnai tűzszüneti megállapodás létrejöttében Putyin elnöknek jelentős szerepe van, mely a Kárpát-aljai magyarság számára is megnyugvás jelent. Putyin elnök a legtöbbet tett az európai és a világbéke megszilárdítás érdekében, ezért az egyesület kéri a M. T. Akadémiát: javasolja, hogy Putyin elnöknek ítéljék 2015-ben a Nobel-békedíjat.”

Az orosz elnök érdemei az akkori tűzszünetben valóban vitathatatlanok, ugyanis ha ő nincs, tűzszünetre sem lett volna szükség. A javaslatot 2018. december 27-én megismételték, bővített és javított kiadásban:

A Honfoglalás 2000 Egyesület és a Vlagyimir Putyin Baráti Kör kezdeményezte, hogy a 2019-ik évi Nobel-békedíjjal – megosztva – az orosz elnököt, illetve Orbán Viktor miniszterelnököt tüntessék ki. Putyin a világbéke, az európai kultúra és kereszténység letéteményese, a magyar politikus pedig a legtöbbet tett kontinensünk békéjének és biztonságának megőrzése érdekében azzal, hogy megvédte Európa határait az illegális (adott esetben terrorista elemek) beáramlásától.”

Igen, van tompor, ami távol van és van, ami közel: a kettőt egyszerre tisztítani lingvárisan, az a művészet! Ez bizony a nyalonci szakma mesterműve volt, ne tagadjuk. Idén februárban viszont már geopolitikára akarták adni a fejüket:

Oroszország megmentette Európát a III. világháborútól, megszállta Ukrajnát, nem engedte, hogy az amerikaiak fegyvereket halmozzanak fel határai mentén. Putyin jókor lépett: meneszti Zelenszkíjt, megfékezi az ukrán hadsereget, aztán békejobbot, segítséget nyújt a testvérnemzetnek. Mi, magyarok, azt reméljük, hogy Putyin segítségével visszakapjuk Kárpátalját: levélben kérjük közbenjárását.
Üdvözlünk Vlagyimir! Honfoglalás 2000 Egyesület – Vl. Putyin Baráti Kör.”

Zelenszkij menesztése bizonyos objektív okok miatt elmaradt, de ez őket nem zavarta. Három napra rá már azt írták:

Az orosz elnök nem megtámadta, hanem megvédte hazánkat, Ukrajnát, Európát, a Világot (?) a III. világháborútól. Nem engedte, megelőzte, hogy egy beláthatatlan következményekkel járó atomháború kipusztítsa az emberiséget. Huszonnyolc Nyugat-európai ország akar – esetleg atomfegyvereket is telepíteni Ukrajnába – nekik a pénz, az emberélet nem számít. A civil szervezet a budapesti orosz követségen keresztül fejezi ki egyetértését az orosz lépéssel, mindamellett sajnáljuk az ukrán népet. S ha majd véget ér a háborús hisztéria, rendeződnek a területi viszonyok, kérni fogjuk Putyintól, hogy vesse fel Kárpátalja visszacsatolását hazánkhoz.”

Ezek után szörnyű gyanú kél bennem.

Biztos, hogy azt akarják ők királyság esetén kormányzónak, akire mindannyian gondolunk? Nem valami harmadosztályú moszkvai főnököt várnának inkább az oblaszty élére?

Bár ne legyünk pesszimisták, a magától értetődő jelöltet is kinevezhetik Moszkvából kormányzónak, a viszony megengedné.

Szóval, így tessék komolyan venni ezt a királyságot, ilyen forrásból származik a javaslat.

Nyugalom: nem lesz királyság, se királlyal, se anélkül.

De igény – ahogyan a vicc mondja – bezzeg volna rá!

 

Szele Tamás

süti beállítások módosítása