Forgókínpad

Forgókínpad

Szele Tamás: A gázai paradoxon

2023. október 25. - Szele Tamás

Ma kényes témához kell nyúlnom, ami sokak nemtetszését fogja kiváltani, de beszélnünk kell róla: nevezetesen arról, hogy mi lesz a gázai övezet lakosságával. Ugyanis nem pusztán arról van szó, hogy a terroristák által élő pajzsnak használt civilek áttelepítése megfosztaná a Hamászt az eddigi védelemtől, hanem arról is, hogy egyáltalán hova lehetne őket vinni?

gaza_oktober_24.jpg

Egyelőre úgy néz ki, hogy sehova. Bár van olyan politikai nézet, mely azt állítja, hogy a gázaiakat Izrael nem engedi ki, a valóságban az a helyzet, hogy a szóba jöhető, közeli arab országok nem engedik őket be. Ennek megmagyarázásához segítségül hívom újból Jurij Macarszkijt, akinek újabb tanulmánya jelent meg e kérdésben a The Insider hasábjain.

Ő elöljáróban leszögezi: való igaz, hogy a Gázai Övezet lakóinak a közel-keleti arab országokba történő áttelepítése a Hamász és Izrael között zajló konfliktusban a véletlen áldozatok számának jelentős csökkenéséhez vezethetne. Mindazonáltal történelmi sérelmek, gazdasági tényezők és Izrael-ellenes érzelmek akadályozzák ezen országok vezetőit abban, hogy befogadják a palesztin menekülteket.

Egyiptom: a gazdaság képtelen lesz megbirkózni a menekültek százezreivel

„A házőrző kutyákat pórázon tartod az udvaron, nem a hálószobában. Mert az ellenségeidet kell fenyegetniük, nem a gyermekeidet. A szomszédaink számára olyanok vagyunk, mint a vad kutyák, amelyek Izrael mellett kellene, hogy legyenek, nem pedig az otthonukban” – magyarázzák az egyiptomiak egy keleti hasonlat segítségével illusztrálva Egyiptom vonakodását, hogy megnyissa a rafahi határátkelőt, és beengedje területére a Gázai Övezetből érkező menekültkaravánt.

2012-ben a „Felhőoszlop” művelet teljes lendülettel zajlott. E művelet során az izraeli hadsereg célja a Hamász rakétaraktárainak megsemmisítése volt, hogy ezzel véget vessen az izraeli városok folyamatos bombázásának. Ekkor még nem volt szükség arra, hogy izraeli csapatok bevonuljanak a Gázai Övezetbe, mivel a célokat légicsapásokkal és irányított rakétákkal érték el. A tűzerő és a pusztítás mértéke azonban olyan jelentős volt, hogy a térségben lakók ezrei úgy döntöttek, hogy elhagyják otthonukat, és a szomszédos Egyiptomban keresnek menedéket. Sajnos Kairó soha nem adott nekik engedélyt a határátlépésre. Egyiptom csupán néhány mentőautót engedett be jóindulatú gesztusként, amelyek súlyos beteg vagy súlyosan sérült gázai lakosokat szállítottak.


Érdekes módon Egyiptom akkoriban Mohammed Morszi elnöksége alatt állt, aki a 2011-es forradalom eredményeként került hatalomra. Morszi a „Muzulmán Testvériség” iszlamista mozgalom tagja volt, míg a Gázában kormányzó Hamász eredetileg az egyiptomi mozgalom palesztin ágának számított. Azonban még az egyiptomi elnök és a Gázai Övezetben uralkodó elit közötti szoros ideológiai kapcsolat sem tudta Kairót arra kényszeríteni, hogy megnyissa határait a palesztin menekültek előtt.

Ha még a Hamász de facto „tagja”, Morszi sem tudta rávenni magát, hogy beengedje a palesztinokat az országába, senki sem várhatja ugyanezt a jelenlegi egyiptomi elnöktől, Abdel-Fattáh esz-Szíszitől. Szíszi, aki 2013-ban egy puccsot követően került hatalomra, bebörtönözte elődjét, és betiltotta a „Muzulmán Testvériség” tevékenységét. Ezt követően egy teljes egészében az egyiptomi kormány ellenőrzése alatt álló bíróság hazaárulásért halálra ítélte Mohammed Morszit. Az ítélet azt állította, hogy a megbuktatott elnök több külföldi szervezet érdekében tevékenykedett, amelyek közül egyesek állítólag Egyiptom leigázására törekedtek: köztük volt a Hamász is. Annak ellenére, hogy Kairó a közelmúltban közeledett a gázai hatóságokhoz, ez a békülés nem befolyásolta az egyiptomiak hajlandóságát arra, hogy megnyissák a rafahi határátkelőt a palesztinok előtt. Az átkelő még a viszonylag békés időkben is csak évente néhány hétig volt nyitva, és az egyiptomi bevándorlási szolgálatok engedélyének megszerzése hónapokig is eltarthatott. Ez részben azért van így, mert Rafah köti össze a Gázai Övezetet az Észak-Sínai-félszigettel, Egyiptom leginstabilabb régiójával. Az 1950-es évek óta ez a kietlen, a hatóságok által alig ellenőrzött félsziget a legkülönfélébb törvényszegők menedékévé vált, a csempészektől kezdve a rendszeresen törvényen kívül helyezett iszlamistákig.

Ez utóbbiak ellen Egyiptom már 11 éve, az arab tavasz óta háborút folytat. A Sínai-félszigeten a reguláris hadsereg a dzsihadisták sokféle szövetségével néz szembe, köztük az al-Kaida és az Iszlám Állam tagjaival, akik a Muzulmán Testvériséggel, a helyi beduin törzsek képviselőivel és még ki tudja, kikkel kerültek összetűzésbe. Kairóban nyilvánvalóan megértették, hogy ha a Hamász harcosai átlépnék a nyílt határt a Sínai-félszigetre, akkor inkább az ideológiailag rokon lázadókkal és dzsihadistákkal szövetkeznének, mint a hatóságokkal.

A határok megnyitásából eredő potenciális gazdasági problémák azonban minden bizonnyal jobban aggasztják Szíszit és kormányát, mint a dzsihadistákhoz csatlakozó Hamász-harcosok esetleges beáramlása. Egyiptom gazdasági növekedése jelentősen elmarad a népességnövekedéstől. Minden 14. másodpercben születik egy új egyiptomi, és az ország lakossága a 2000-es 65 millióról 2023-ra 105 millióra nőtt. Idén szeptemberben Szíszi elnök még kifejezte készségét is arra, hogy az állam átvegye a születésszabályozás ellenőrzését. Enélkül – figyelmeztetett – az országot a következő években gazdasági összeomlás, sőt, talán egy újabb forradalom is fenyegetheti.

Egy ilyen helyzetben Szíszi egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy több százezer menekültet engedjen be az országba, akiknek lakhatásra, élelemre, orvosi ellátásra és végül munkalehetőségre lenne szükségük, különösen a decemberre tervezett elnökválasztást figyelembe véve. Bár az egyiptomi választásokból hiányzik a kiszámíthatatlanság és az alternatíva, Szíszi nem kíván szembenézni az elégedetlen egyiptomiak tömegtüntetéseivel a menekültsegélyekre fordított kiadások miatt közvetlenül a szokásos újraválasztása előtt, különösen akkor, amikor az ország polgárai az emelkedő árak, a munkanélküliség, a kórházak és iskolák hiánya és számos más nehézség miatt szenvednek.

Szíszi nem mondhatja meg nyíltan a palesztinoknak, hogy nem hajlandó tovább terhelni az amúgy is inflációtól sújtott költségvetést miattuk. A pánarab szolidaritás eszméje és az egyszerű emberek védelmezőjének gondosan ápolt imázsa korlátozza. Ezért az évek során kidolgozott és finomított retorikát használja, hangsúlyozva, hogy minden egyes palesztinnak harcolnia kell a saját államáért.

A hivatalos Kairó egyértelműen kijelenti, hogy a Gázai Övezet lakosainak nem szabad más országokban menedéket keresniük, ehelyett arra kell összpontosítaniuk, hogy saját területükön független palesztin államot építsenek, és nem szabad külföldi kormányok segítségére támaszkodniuk. Hogy ne tűnjön tapintatlannak a Gázai Övezet lakosai iránt, az egyiptomi kormány azt javasolja, hogy konfliktus idején a menekülteket az izraeli Negev-sivatagba telepítsék át, amely szintén a Gázai övezettel szomszédos.

Jordánia: a menekültek mellett terroristák beszivárgásától is tart

Jordánia vezetése hasonló álláspontot képvisel. A Jordán Hasemita Királyságnak nincs közvetlen határa a Gázai Övezettel, de van határa egy másik palesztin területtel, Ciszjordániával. Elméletileg Izrael elősegíthetné, hogy a gázaiak számára folyosót nyissanak Ciszjordániába, ahonnan potenciálisan bejuthatnának Jordániába. Valójában ez volt az a terv, amelyet Olaf Scholz német kancellár a múlt héten a Közel-Keletre hozott. Megérkezésekor azonban II. Abdullah jordániai király azonnal elutasította ezt a javaslatot.

„Azt hiszem, most már nemcsak a jordániai kormány, hanem egyiptomi barátaink nevében is beszélhetek: ne legyen menekült Jordániában, ne legyen menekült Egyiptomban... Ezt a helyzetet a Gázai Övezetben és Ciszjordániában kell megoldani. Nem lehet mások vállára rakni.”

jelentette ki az uralkodó elég egyértelműen. A jordániai monarchiának történelmi szempontból bonyolult a viszonya a palesztinokkal általában és a menekültekkel különösen. Az első világháború után a mai Jordánia területe az úgynevezett „mandatárius Palesztina” része lett, mely egy Nagy-Britannia által kormányzott kvázi államalakulat volt. 1946-ban Jordánia (akkori nevén Transzjordánia) függetlenné vált, és a brit ellenőrzés alatt álló mandatárius Palesztina fennmaradó területét fel kellett volna osztani a zsidó és az arab állam között.

Ez a felosztás jórészt soha nem történt meg, és a független palesztin állam még mindig nem létezik. A palesztin állam számára kijelölt terület egy része – a Jordán folyó menti Ciszjordánia, beleértve Jeruzsálemet is – 1949-től 1967-ig jordániai fennhatóság alatt állt. Jordánia az Izraellel vívott hatnapos háború során vesztette el az ellenőrzést e területek felett.

A királyság azonban hivatalosan lemondott az elveszített területekre vonatkozó igényeiről a leendő palesztin állam javára. Ennek ellenére az 1980-as évek végéig Ciszjordánia képviselői ültek a jordániai parlamentben, és a régió számos lakosa még mindig jordániai útlevéllel rendelkezett.

Ennek eredményeként a palesztinok és a jordániaiak közötti különbségtétel annyira elmosódott, hogy ez lehetővé tette egyes izraeli politikusok és szövetségeseik számára az Egyesült Államokban és Európában, hogy azt állítsák, hogy Jordánia valójában az az arab palesztin állam, amelynek a brit mandatárius terület felosztása után kellett volna létrejönnie.

Ezt az álláspontot képviselte például Jichák Shamir, aki az 1980-as és 1990-es években kétszer is Izrael miniszterelnöke volt. Ő ragaszkodott ahhoz, hogy az Izrael és a palesztinok közötti békés rendezésről szóló tárgyalásokba jordániai tisztviselőket is be kell vonni. Őket tekintette a jordániai Ciszjordánia arab lakossága legitim képviselőinek. Ez még csak nem is a legradikálisabb álláspont.

Izraelben a jobboldali politikusok időről időre azt követelik, hogy Ciszjordánia és a Gázai övezet összes arab lakosát költöztessék át Jordániába, és mindkét területet zsidókkal telepítsék be. Szerintük Jordánia a palesztin állam, ezért a palesztinoknak ott kellene élniük.

Ez annak ellenére van így, hogy a palesztinok és a jordániaiak közötti kapcsolatok soha nem voltak problémamentesek. Minden arab-izraeli háború, kezdve a legelső konfliktussal, amely nem sokkal a modern Izrael 1948-as megalakulása után tört ki, palesztin menekültek beáramlásához vezetett Jordániába. Jordániában alakították ki főhadiszállásukat azok a szervezetek, köztük terrorista szervezetek is, amelyek célja a zsidók kiűzése volt a Közel-Keletről.

A Jordániában menedéket találó számos palesztin mozgalom és frakció közül néhányan a jordániai monarchia megdöntésére szólítottak fel, mivel úgy vélték, hogy az túlságosan engedékeny és alkalmazkodó Izraellel szemben. A legelszántabb radikálisok több merényletet is elkövettek Husszein király, a jelenleg uralkodó, II Abdullah apja ellen. Husszein túlélte, és 1970-ben támadást indított a palesztin csoportok ellen, amelyek teljesen kicsúsztak az irányítása alól.

A jordániai hadsereg és a palesztinok közötti összecsapás körülbelül hat hónapig tartott, és kezdetben változó sikerrel járt. Egy ponton a palesztinoknak még Jordánia területének egy részét is sikerült ellenőrzésük alá vonniuk. Ez nagyrészt annak volt köszönhető, hogy a szíriai reguláris hadsereg több ezer katonája és tisztje az ő oldalukon harcolt. Eltávolították szíriai jelvényeiket, és palesztin csoportok szimbólumait tűzték fel, létrehozva ezzel valami olyasmit, ami az „LNK és DNK néphadseregéhez” hasonlít, de közel-keleti jelleggel. A szíriaiak egyébként soha nem magyarázták meg, hogy miért keveredtek bele mások háborújába, és az egyértelmű bizonyítékok ellenére továbbra is tagadják részvételüket.

Végül a jordániai hadsereg indított offenzívát, és kényszerítette a palesztinokat, hogy beleegyezzenek a tűzszünetbe. A jordániai hatóságok azt követelték, hogy minden fegyveres csoport hagyja el az országot. A palesztinok Szíriába, majd onnan Libanonba távozhattak, magukkal vitték felszerelésüket és fegyvereiket. A terrorista csoportokhoz nem kötődő 100-150 ezer palesztin menekült a szomszédos országokba ment. Egy részük a biztonságuk kedvéért ment Szíriába vagy Libanonba, de voltak olyanok is, akiket jordániai szomszédaik erőszakkal kiutasítottak.

Általában a palesztinokkal vívott háború emlékei elégségesek ahhoz, hogy a jelenlegi király, aki 1962-ben született, határozottan ellenezze a Gázai Övezetből érkező menekültek befogadását. Ha ehhez hozzávesszük a gazdasági instabilitást, a szomszédos Irakban és Szíriában működő fegyveres csoportok állandó fenyegetését, akik minden bizonnyal a Hamász tagjaival akarják erősíteni soraikat, valamint a félelmet, hogy a palesztinok beáramlása újra aktuálissá teszi a „Jordán Palesztina” gondolatát, ami amúgy is veszélyes a törékeny nemzeti identitásra nézve, akkor teljesen érthetővé válik II Abdullah álláspontja.

Szíria: a palesztinoknak a saját földjükön kell felépíteniük az államukat.

Nos, mi a helyzet a szírekkel? Talán Bassár el-Aszad rezsimje hajlandó lenne befogadni a Gázai Övezet békés lakóit? Elvégre a palesztinok nélkül talán nem is létezne a dinasztiája. A sikertelen jordániai hadműveletet, amelyet álruhás szíriai katonák irányítottak, a jelenlegi szíriai elnök apja, Háfez al-Aszad vezette. 1970-ben ő volt Szíria védelmi minisztere, és nagyon valószínű, hogy pozíciójával, szabadságával vagy akár az életével is fizethetett volna Jordánia vereségéért. Az idősebb Háfez azonban nem várta meg a közelgő letartóztatását. Preventív módon cselekedett, megbuktatta a kormányt, amelyben ő maga is szolgált, és ő lett az új államfő.

Ebben a minőségében az elnöki székben töltött harminc év alatt megalkuvást nem tűrő harcosa volt a palesztin ügynek. Megingathatatlan elkötelezettségét fiára, Bassárra hagyományozta, aki apja 2000-ben bekövetkezett halála után vette át az állam vezetését. Kritikusai azt állítják, hogy agresszív palesztinbarát és Izrael-ellenes retorikája, amely néha már-már a nyílt antiszemitizmussal határos, nem őszinte meggyőződés, hanem Asszádék kiszámított taktikája, legitimitásuk egyik fő alapja.

Tény, hogy az Asszádok alaviták, egy kis, titkos szekta tagjai, akiknek vallási meggyőződése a síita iszlám, a gnosztikus kereszténység és a görög filozófia bonyolult keveréke. Az arab világban és különösen Szíriában, ahol a szunnita muszlimok alkotják a lakosság többségét, az alavitákat veszélyes eretnekeknek tartják. Ahhoz, hogy e szekta képviselői megőrizhessék hatalmukat egy olyan országban, ahol az iszlám ellenségeinek tekintik őket, szükségük van egy nem vallási természetű, de igen jelentős legitimációs forrásra. Az Asszádok ezt a forrást Izrael megsemmisítésének eszméjében találták meg, amely még mindig nagyon népszerű az arab világban. Mind Háfez, mind Bassár az összes adandó alkalommal a muszlim világ védelmezőjeként tüntette fel magát a fölötte lebegő állítólagos zsidó fenyegetéssel szemben, hogy megszilárdítsák hatalmukat.

Azonban az Asszádok Izrael-ellenes álláspontja semmit sem enyhít a már Szíriában élő több százezer palesztin menekült helyzetén. Sem ezek a menekültek, sem a Szíriában született gyermekeik és unokáik nem kapnak szíriai állampolgárságot. A szíriaiaktól elkülönülten élnek saját településeiken és negyedeikben. Gyakran még az amúgy sem túl jó szíriai egészségügyi és oktatási rendszer sem könnyen elérhető számukra. A palesztinok körében a munkanélküliségi ráta sokszorosa az őslakosokénak. Általánosságban elmondható, hogy a szíriai hatóságok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a palesztinok ne érezzék magukat otthon Szíriában. Ezt nagyon is szándékosan teszik – az Aszad-rezsim csak azért tűri meg ezeket az embereket az országában, mert kiutasításuk tovább rontaná az arab világgal már amúgy is feszült kapcsolatokat.

Hivatalosan ezt a menekültekkel szembeni hozzáállást Abdel-Fattah esz-Szíszi és II. Abdullah király legjobb hagyományai szerint magyarázzák: a palesztinok ne várjanak szívességet más országok vezetőitől, hanem térjenek vissza a földjükre, és építsenek saját államot.

A szíriai polgárháború 2011-es kitörése után az országban akkoriban élő körülbelül 500 000 palesztin közül mintegy 160 000 helyi palesztin kényszerült elhagyni otthonát, és békésebb régiókban vagy szomszédos államokban keresett menedéket. Vagyis másodszor is menekültekké váltak. A palesztin halálos áldozatok száma a szíriai háborúban több ezerre tehető. Ezen áldozatok között sokan vannak, akiket a szíriai hadsereg vagy a hírszerzés ölt meg a lázadó csoportokkal való kapcsolat gyanúja miatt.

A gyorsan szektás jelleget öltő konfliktusban a szunnita muzulmánok gyakran már pusztán azzal is gyanút keltettek a rezsim erőiben, hogy szunniták voltak. A kormány hadseregének és hírszerző szolgálatainak nyilvánvalóan szunnitaellenes elfogultsága miatt a Hamász 2012-ben bezárta damaszkuszi képviseletét, tiltakozásul az ilyen gyakorlatok ellen. Azonban 2022-re Asszád és a kormányzó gázai frakció bejelentette, hogy újra felveszik a kapcsolatokat.

Mindazonáltal a kapcsolatok enyhülése nem volt hatással a szíriai palesztin menekültek helyzetére. Továbbra is diszkriminációval kell szembenézniük, és a folyamatos ellenségeskedések, valamint a kormány szunnitákat célzó rajtaütései miatt életük aligha biztonságosabb, mint a Gázai Övezetben. Ráadásul a palesztinok – annak ellenére, hogy nincs joguk a szíriai állampolgársághoz – a szíriai hadseregben sorkötelesek. Nem túlzás azt állítani, hogy a menekültek jelentős része választás előtt állt: vagy csatlakozik a szíriai hadsereghez, vagy maga is áldozatává válik annak.

Mindezek – a hatóságok egyértelmű vonakodása a már az országukban élő menekültekkel szemben, a folyamatos háború és a diszkrimináció – Szíriát rendkívül valószínűtlen menedékké teszik a Gáza békés lakói számára. Ráadásul Szíriának nincsenek határai a palesztin területekkel és nincsenek hivatalos kapcsolatai Izraellel, amelynek részvétele nélkül lehetetlen megoldani a palesztinok ezreinek áttelepítésének kérdését.

Libanon: egy elszegényedett ország, amely a háború szélére sodródott

Libanonban is a szíriai rezsimhez hasonló diszkriminációs rendszer működik a palesztin menekültekkel szemben. A helyi palesztinok az őslakosoktól elkülönítve élnek, nincs joguk állampolgárságot szerezni, és ugyanígy korlátozottan jutnak pénzbeli és szociális juttatásokhoz. Ez nem meglepő, tekintve, hogy Libanon 1976 és 2005 között szíriai megszállás alatt állt, és a megszállók magukkal hozták a saját gyakorlatukat.

Ráadásul a szíriai hadsereg invázióját a szomszédos ország ellen a palesztin militáns csoportok megfékezése céljából hajtották végre, amelyek ellenőrizetlen tevékenysége volt az egyik fő tényező, amely 1975-ben kirobbantotta a libanoni polgárháborút. Így Háfez al-Asszadnak sikerült Jordániában támogatnia a palesztinokat, Libanonban pedig szembeszállnia velük.


Tekintettel arra, hogy a palesztin militáns szervezetek Libanonba kerültek, miután kiutasították őket Jordániából, arra lehet következtetni, hogy Asszad a közelmúltbeli szövetségesei ellen harcolt. A libanoni kormány nyilvánvalóan nem hajlandó a gázai menekültek ellátását hozzávenni számos problémájához, mint például a folyamatos gazdasági válság, a politikai erők képtelensége felelős kormányalakításra, a rohamosan emelkedő munkanélküliség és az inflációs ráta.

Egyiptom és Jordánia vezetőinek szellemében tett nyilatkozatok nélkül is egyértelmű, hogy ez a számtalan belső konfliktus által megtépázott, elszegényedett ország, amely a Hamász és a Hezbollah oldalán az Izrael elleni háborúba való belekeveredés szélén tántorog, egyszerűen nem hajlandó arra, hogy a konfliktus elől menekülő emberek ezreinek – ha csak ideiglenesen is – otthona legyen.

Egyszóval: a kérdés, mivel a Közel-Keleten vagyunk, nem csak bonyolult, hanem megoldhatatlan is. Csak ismételni tudom magamat: messze nem az a probléma, hogy a gázai, élő pajzsként használt, születésétől fogva indoktrinált, mesterségesen szegénységben tartott és fanatizált lakosságot az izraeli hadsereg nem engedi ki.

Az a baj, hogy sehova sem engedik őket be. És itt áll meg a tudomány.

 

Szele Tamás

süti beállítások módosítása