Forgókínpad

Családok és jobbágyok

2018. október 03. - Szele Tamás

A hír voltaképpen ártatlan, sőt, ártalmatlannak is tűnik. Csak egy hír, semmi több. Még csak nem is veszélyes. Azt mondja, hogy idén szeptember 14. és 16. között Kisinyovban tartották a Családok Világkongresszusát. Váljék a családok egészségére, tavaly nálunk, Budapesten tartották, biztos okos, szelíd, értelmes rendezvény.

csaladok_kongresszus.jpg

(Fotók: casajurnalistului.ro)

Amekkorát tévedni tetszik.

De ne szaladjunk előre. Előbb lássuk, idén miféle levelet küldött ez a nemes és fennkölt kongresszus Orbán Viktornak, igaz, április 18-án, tehát a tulajdon megrendezése előtt, de ezt tudjuk be annak, hogy a szervezetet is Családok Világkongresszusának hívják, meg az eseményt is. (http://mandiner.hu/cikk/20180418_world_congress_of_families_gratulalunk_orban_urnak)

Kedves Orbán miniszterelnök úr!

A Családok Világkongresszusa és anyaszervezete, a Nemzetközi Szervezet a Családért nevében szívből gratulálunk ahhoz a figyelemre méltó politikai győzelemhez, amit a Fidesz elért a múlt vasárnap. 

Az ön és kollégái diadala nem pusztán a demokrácia és a valódi szabadság gőzelme hazája tiszteletre méltó és fontos földjén. Hanem ez fontos győzelem a természetes család barátainak is szerte a világon. Pártja elköteleződése példaértékű a demográfiai megújulás, a természetes házasság támogatása és a gyermekek szexuális radikálisoktól való megvédése irányába. A Fidesz átgondolt és egységes családpolitikája nem csak céljaiban, hanem részleteiben is versenyképes modellt jelent a világ számára. 

Győzelme azonban más szempontból is fontos a nyugati keresztény civilizáció számára. Számos európai nemzet mutatja a kifáradás jeleit, s nincs sokkal több előttük, mint gyermektelen hanyatlás és a végső eltűnés. Ezzel szemben ön egy családközpontú, vallásilag megalapozott nemzet újjáépítése irányába mozgósította a magyarokat, amivel Európa és a hiteles kereszténység újjáépítéséhez is hozzájárul. Mint megjegyezte, »célunk, hogy annyi gyermek szülessen Magyarországon, amennyi csak lehetséges; mivel ha vannak gyermekek, van jövő.« Ez roppant fontosságú, jövőbe tekintő terv.

Büszkék vagyunk rá, hogy együtt dolgozhattunk kormányával és önnel tavaly májusban, a Családok 11. Világkongresszusa alkalmából, Budapesten. És szívesen emlékezünk megnyitó beszédére, amelyben leszögezte, hogy a család »a magyar kormány jövőről alkotott elképzelésének központjában marad«. Szeretnénk biztosítani jókívánságaink felől, hogy meg tudja valósítani elképzelését, és továbbra is nyitottak vagyunk a szoros együttmunkálkodásra.

Tisztelettel:
Brian S. Brown, elnök
Dr. Allan Carlson, főmunkatárs”


Rendben, ez izgalmas, mint egy teadélután a nyugalmazott könyvelők horgolóklubjában, megkockáztatom, csupa kaland ilyen közhelyparádét leírni, de miért érdekes ez?

Azért, mert egy kiváló román tényfeltáró újságíró, Vlad Ursulean és kolléganője, Ștefania Matache bejutottak az idei, kisinyovi kongresszusra, és letaglózó tudósítást hoztak róla nyilvánosságra (https://casajurnalistului.ro/intelegeti-neamuri/). Igaz, román nyelven, én azért készítem ezt a kivonatot – mely semmiképp sem fordítás! - hogy a mi közönségünk is ismerhesse meg. Hihetetlen ereje van az eredeti szövegnek, főként, mivel rövid, pontos mondatokat olvashatunk, mintha csak jegyzetek volnának – de ezek a kongresszuson elhangzott fő irányelvek. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy olyan szervezet kongresszusáról van szó, mely a lehető legjobb viszonyban van a magyar kormánnyal, annyira, hogy ugyanezt a rendezvényt tavaly nálunk tartották, csak nálunk senki sem tudósított róla.

Hát akkor lássuk az elhangzottakat – csak röviden, majdhogynem tőmondatokban.

Azokat a bizonyos vezérelveket.

A kivonatot a továbbiakban kurzívval szedem.

A nyitóbeszédben Dodon moldáviai elnök hangsúlyozta: hazája ki fog szállni az erkölcstelenség ellen, főként, mivel a lakosság egyharmada kivándorolt, és az otthon maradt gyermekek a homoszexuálisok áldozataivá válhatnak.

A résztvevők tételei következnek.

Az Apokalipszisről

A Halál kultúrája támadt ránk. A társadalom és a kereszténység elkorcsosul. A fehér embereknek már nem születnek gyermekeik, ha mégis, azokat elragadja a gender-ideológia. A szexuális felvilágosítás és nevelés megrontja és nemiség-függővé teszi gyermekeinket. Épp ezért még nyári táborba sem szabad őket elengedni. Egyesek így próbálnak Új Emberi Fajt létrehozni, mely könnyebben utazik, bárkivel könnyen veszi fel a kapcsolatot, és ezért bármit megtehetnek vele (?). Ezek az egyesek forradalmat akarnak, az LMBTQ, a válás és a gender-elmélet pusztán az eszközük az Új Világrend megvalósításához. Soros visszahozza a kommunizmust.

csaladok_kongresszus2.jpg

Soros hálózatáról

Kik a család ellenségei? Nem a hétköznapi emberek, nem az önszerveződő kezdeményezések. Nem. A valódi ellenség: Soros György.

Ő olyan szervezetek képviselője, melyekhez a Rotschild-család is tartozik. Ideológiája a nyitott társadalom harca a szerves társadalom ellen. Kötelezővé kívánja tenni a védőoltásokat, engedélyezni a szervátültetést és az eutanáziát. Legnagyobb terve, hogy egymillió iszlamista menekültet hozzon. Hova? Mindenhova! Ki finanszírozza ezeket? Ha követjük Soros pénzének útját, Soroshoz jutunk, amennyiben elfogadjuk, hogy a pénz az övé.

A családok hálózata

Világos, hogy a dekadens Nyugat jogokat követel a homoszexuálisoknak Keleten a nyitott határokért cserébe. Ezzel csak a világ konzervatív szervezeteinek hálózata szállhat szembe, mintegy „népszavazás-készleteket” alkalmazva eszközként. A konzervatív szervezetek direkt finanszírozása politikusok által nem szükséges, de az, hogy a világ „legerősebb vezetői” közös célt adjanak nekik, világideológiát, az mindenképpen. Az eszmeiség stílusa amerikai kisegyházakra vall, ám voltaképpen orosz szervezetektől, ukrán szeparatistáktól, euroszkeptikusoktól, a Brexit híveitől, oltásellenes szervetektől és európai szélsőjobboldali pártoktól származik. Mint a Családok XII. Világkongresszusán elhangzott:

Hadsereget állítunk minden nagyvárosban.”

A kongresszus egyes résztvevői különben az Egyesült Államokból, más résztvevői az Európai Unióból voltak kitiltva, így elmondható, hogy egyensúly alakult ki. Közéjük tartozik Jelena Mizulina orosz szenátornő, aki be sem léphet az Európai Unió területére. Ő törvényjavaslatot terjesztett volt be a családon belüli erőszak engedélyezése céljából (https://444.hu/2017/01/27/380-3-aranyban-fogadta-el-az-orosz-parlament-a-csaladon-beluli-eroszak-dekriminalizalasat)bár nem ezért áll tilalom alatt. Hanem bizonyos korrupciós ügyek okából.

Mint a kongresszus amerikai szervezője elmondta: „A hagyományos értékekért vívott harcot könnyebb Keleten vívni ez idő szerint, mint Nyugaton. A peremvidékeken kell kezdenünk, és után a törünk a központok felé. Eddig nehéz volt nyíltan beszélni erről, de most végre támogat minket az Egyesült Államok elnöke.”

csaladok_kongresszus3.jpg

A győzelem után

Mi történik majd, ha győznek a hagyományos, családi értékek és leráztuk Brüsszel igáját? Visszatérünk falvainkba. A városok megölik a normalitást, az emberek betonketrecekben élnek, ahol nem tudni, ki a férfi és ki a nő, falun minden egyszerűbb. Egy gyermek egy munkás kézzel többet jelent.

Az államot – orosz elvek alapján – egyfajta teokrácia vezeti majd, erős vezetővel az élén, akit körülvesznek az Egyház emberei. Ez alól csak az Egyesült Államok képez majd kivételt, ahol a Soros-ellenes hálózat veszi át a hatalmat, és Franciaország, ahol restaurálják a Bourbon-dinasztiát.

És helyreáll a „természet rendje”.

Idáig a tudósítás. Rövid, éles, pontos.

Ha az eszmék ismerősek a magyar politikából, vagy a Szent Inkvizíció korából, arról én nem tehetek. Híven kivonatoltam Vlad Ursulean és Ștefania Matache tudósítását.

Hölgyeim, uraim: ez vár ránk.

Ennek a rendezvénynek adott otthont tavaly Budapest, idén Kisinyov.

Ezt a sorsot szánják nekünk a populista, illiberális elveket hangoztató politikusok. Lehetünk majd jobbágyok egy teokráciában. Amit majd ők irányítanak, a bölcs papok tanácsai alapján.

Előttünk a középkor.

Előre a múltba.

De önként.

Majdnem elfelejtettem: idén Magyarországon a „Családok Éve” van.

Még jó, hogy nem a világtalálkozójuk.

A tűz égesse meg, aki a „család” szót így teszi csúffá.

Menjetek békével, feleim: és használjátok a fejeteket.

Mert ha nem használjátok: jobbágyok lesztek, hetedíziglen.

Én szóltam.

 

Szele Tamás