Forgókínpad

Forgókínpad

Szellemtánc Magyarországon

2019. június 10. - Szele Tamás

Persze, azt nem tetszenek tudni, mi is az a szellemtánc, csak járni tetszenek, körbe-körbe, míg az extázistól mindenki a földre nem ájul, és látomásai nem lesznek. Akkor előbb az fogom elmagyarázni, aztán utána térünk rá, hogyan is kerül Magyarországra és miért nem érdemes ezzel tölteni a drága időt. Meg, hogy mennyi kárt okoz. Vigyázat: kicsit hosszú lesz.

szellemtanc.jpg

Szóval, a szellemtánc vallási mozgalom volt a síksági indiánok között a 19. század végén. Ugye, az ő balsorsuk sem volt annyira egyszerű, ahogyan azt a mai, főként magyar és orosz főokosok akarják nekünk bekanalazni: nem arról volt szó, hogy jöttek a fehérek és mindenkit módszeresen lemészároltak.

Nem, nem ennyire egyszerű a képlet. A dolog inkább arról szólt, hogy ugyan az indiánok vadászterületeit, földjét egyezmények garantálták, csakhogy állandóan fejlődött a vasút és a természettudomány, és hol tévesen, hol helyesen, de mindig felfedeztek valami értékeset az indiánok területein. Amihez aztán már csak egy vasútvonalat kellett kiépíteni, hogy elvihessék, mármint a különböző természeti kincseket. A fehérek persze más földeket adtak az elvettek helyett, csak azok egyre rosszabbak, egyre szegényebbek voltak, és nem értették, miért nem mindegy az indiánoknak, hol laknak... az indiánok meg azt nem értették, mi a fenének kell állandóan ásni a fehéreknek. Szóval, addig nem értette egymást a két fél, míg az indiánok részben a kultúrsokk, részben a jogi-bányászati-ingatlankezelési machinációk révén minimálisra fogytak és szinte kiszorultak a világból.

Persze, ilyenkor üt az asztalra a dacos szittya: miért mentek el egyáltalán a földjeikről? Hát azért, mert rákényszerültek: vagy eladták a főnökeik, vagy elcserélték a rosszabbakra, a rezervátumi lakhelyre, gyakran tényleg kényszer hatására, fegyvercsövek árnyékában, vagy kiűzték őket az indián háborúkban. És itt érünk el a Szellemtánchoz.

Valamikor, 1869-ben egy bizonyos Hawthorne Wodziwob, a pejute törzs sámánja, aki akkoriban már a nevadai Walker River rezervátumban élt, álmot látott, szépet-e vagy csúnyát, én azt meg nem mondhatom, de reggel kihirdette a népnek: hatalmat kapott a nemrégiben elhunytak lelkeinek visszahozására e világra. Álma szerint az embereknek ki kell festeniük magukat, majd rituális öltözetben, fehér ingekben körtáncokat kell bemutatniuk. Felkereste a halottakat, akik megígérték, hogy hamarosan visszatérnek szeretteikhez. Wodziwob híre főként az ugyancsak wovoka Tavibo révén elterjedt Kaliforniában, a Nagy-medencében és a fennsíkon. Nagyon nagy kár – vagy inkább jó hír, tessék eldönteni – hogy 1872-ben Wodziwob visszavonta minden szavát, és elmagyarázta, hogy mégsem lesz jó minden, a halottak sem jönnek vissza, őt csak becsapta egy gonosz bagoly-boszorkány.

De ezzel nem ért véget a történet: a Szellemtánc feltámadt!

Jack Wilson wovoka támasztotta fel 1889-ben, (akit aztán csak Wovoka néven emlegettek, tulajdonképpen ez a szó „sámánt” jelent). Keresztény nevét a mormonoktól kapta, akik fiatal korában befogadták, és nevelték. Wovoka a mormonok útján megismerte a bibliai tanításokat, és ezeket be is építette saját eszmerendszerébe. Azt vallotta, hogy egy álomban magával Istennek sikerült beszélnie, aki azt mondta neki, hogy egy öt éjszakán át tartó szent tánccal visszaállítható az indiánok régi élete, s újra bölénycsordák fognak vágtatni a prérin. Wovoka békét hirdetett, tanítása szerint nem kell harcolni a fehérekkel, sőt egyes szokásaikat át is lehet venni. Az egyes indián népek azonban eltérően értelmezték tanításait, a lakotáknál egyenesen forradalmi színezete lett a tanításoknak. Hitük szerint egy vörös felhő elpusztítja az összes fehér embert, ők pedig visszatérhetnek ősi földjeikre. A lakoták különleges, rituális jelekkel díszített ingeket viseltek, amely hitük szerint még a puskagolyóktól is megvédik őket.

Nem védték. Egyszer próbálkoztak meg ezzel a védelemmel, Ülő Bika halála után, akkor sem ők támadtak: amikor Foltos Jávorszarvas sziú törzsfőnök meghallotta Ülő Bika halálának hírét, délre vezette a törzsének tagjait, hogy védelmet találjanak a Pine Ridge rezervátumban. Egy katonai büntetőexpedíció során 1890. december 28-án az amerikai hadsereg katonái elfogták a csapatot december 28-án és a Wounded Knee (Sérült Térd) nevű patak mellé vezették őket. A tüdőgyulladásban szenvedő és haldokló Foltos Jávorszarvas törzsfőnök, akire az amerikai katonák a becsmérlő Nagy Láb (Big Foot) nevet ragasztották, harcosai közé ült és tárgyalt a hadsereg tisztjeivel. Azonban egy lövés dörrent és az indián harcosok a fegyvereikért futottak, miközben a katonák sortüzet zúdítottak a sziú táborra. Egy közeli magaslatról a hadsereg Hotchkiss ágyúi szétlőtték a sátrakat. Amikor a lövöldözés befejeződött, körülbelül 300 sziú férfit, nőt és gyermet találtak holtan, köztük a törzsfőnököt is. A másik oldalon 25 katona vesztette életét.

Ez bizony az amerikai hadsereg bűne volt, ők ugyanis attól tartottak, hogy a Szellemtánc-mozgalom tömeges méreteket ölt, és inkább vérbe fojtották – de egyúttal be is bizonyosodott, hogy a Szellemtánc-ingek kicsit sem védenek a golyótól. El is halt a mozgalom.

De mi köze ennek Magyarországhoz? Az, hogy egy létező, fennálló, reális problémára kerestek misztikus és irracionális választ a lakoták, mivel racionális választ saját gondolkodásuk, kultúrájuk alapján nem találtak. És vesztettek. Magyarországon ugyanilyen létező, fennálló és reális probléma a devizahitelek kezelése, ami érdekes módon minden politikai tényező számára kizárólag választási kampány idején fontos, egyébként vagy a szőnyeg alá söprik, vagy hazudoznak az ellene hozott intézkedésekről. Az Európai Unió Bírósága hozott ugyan egy döntést idén március 14-én, ami irányadó lehet egyes esetekben, ezt aztán minden konjunktúralovag felfújta, és megpróbált ennek alapján politikai tömegbázist teremteni. Arról van szó, nagyon egyszerűen fogalmazva, hogy csak akkor semmisíthetőek meg a hitelszerződések, igaz, akkor visszamenőlegesen is, ha az árfolyamkockázattal kapcsolatban tisztességtelen szerződési feltételt tartalmaztak. Ennek a fogalmába az is beletartozik, ha nem figyelmezették a szerződő felet magára az árfolyamkockázatra. Na, akkor például valóban megsemmisíthető a hitelszerződés. De más esetben nem.

Ezt aztán majdnem mindenki félreolvasta, részben, mert félre is akarta olvasni, részben, mert képtelen volt értelmezni. És így kerülhetett elém a különös, „UCC Hatályos Nemzetközi Törvényrendelet” című, jobb híján misztikus iratnak nevezhető valami, amit kétségbeesett emberek tömegei osztogatnak a világhálón, főleg a közösségi oldalakon. Pedig szemenszedett hazugság az egész tengerikígyó-hosszúságú áljogi blöff, egy mondat igaz belőle maradéktalanul, az alcíme, mely szerint „A jogismeret hiánya senkit sem mentesít a jogi következmények alól”. De nem ám. És a hamis jogismeret sem. De idézzük az iratot! 

Hivatalos közlemény!

A Magyarország nevű vállalat 2019.05.15. napján nemzetközi törvény rendelettel nemzetközileg kizárt!

A 2019.04.16. napján hatályba lépett egyetemes és nemzetközi törvényrendelet alapján Magyarország alaptörvénye semmis, érvénytelen, valamint törvény tény és közrend szerint jogellenes, ezért a Magyarország alaptörvényén alapuló teljes magyar jogrend is semmis, érvénytelen, valamint törvény, tény és közrend szerint jogellenes!”

Na, erre szoktam azt mondani, hogy ojvé. Itt több dolog keveredik. Az Alaptörvény valóban támadható körülmények között született, nyugodtan mondhatjuk, többségi diktatorikus döntés alapján és a tartalma is részben ellentmond sok mindennek, pélsául a jognak, a demokráciának, a józan észnek – de nem lehet érvényteleníteni, ugyanis a Parlament elfogadta. Olyan Parlament, amilyen, nem kellett volna őket 2010-ben kétharmaddal megválasztani – de elfogadta. Ezt majd alkalomadtán meg lehet és meg is kell változtatni, de ez nem jelenti azt, hogy kitalálunk egy „UCC nemzetközi döntést” és utána nincs törvény, csak szokásjog. Mert akkor szabad lopni, szabad csalni, szabad pénzt hamisítani és a lebukó vétkeseket egy kitalált szokásjog alapján szabad olajba is főzni mondjuk. Szóval csínján avval a szokásjoggal. Értem én, hogy arra találták ki ezt az okosságot, hogy lehessen nem fizetni a banki részleteket, és én is jogtalannak találom a mértéküket, emelkedésüket: de ne hazudjunk. Különben is, mi a Justitia mérlege ez az UCC?

Elvben az egyik magyarázat szerint Uniform Commercial Code, Egységes Kereskedelmi Törvény, ez kapcsolódik ahhoz a szélsőjobb-misztikus körökben elterjedt babonához, hogy Magyarország tulajdonképpen egy New Yorkban bejegyzett részvénytársaság. Hivatkoznak még az OPPT-re, mint felsőbb szervre (One People Public Trust) is, az mi lenne?

Az OPPT (One People Public Trust - Egy Emberiség Nyilvános Érdekképviselet) azzal a céllal jött létre, hogy feltárja és érvényesített, törvényes jogi eszközökkel felszámolja az emberiség egészét érintő, csak nagyon kevesek érdekét támogató, az emberiséget kizsákmányoló rendszert.”

Gyönyörű gondolat, Marxhoz méltó, de ezen a nyomon rátaláltam végre, mi akar ez lenni. Ez a Független Polgárok amerikai mozgalmának a magyarosítása! De nem sajnálták tőle sem a hagymát, sem a paprikát, mint majd látni fogjuk. Ez a mozgalom részben félreértelmezett iratokra hivatkozva, részben kitalált álhírek alapján azt állítja, hogy elég kijelenteni, miszerint semmi közösséget nem vállalunk az állammal, és máris mindent megtehetünk, a rendőr sem intézkedhet ellenünk. Azt is állítják, hogy mindenkinek van egy „kormányzati alteregója”, és ezeknek a számláján fejenként ötmilliárd dollár van, azt ki kéne venni... Kibújnak az igazoltatás alól, személyes iratokat hamisítanak maguknak és eladásra is, sokszor magukat is az igazságszolgáltatás dolgozójának adják ki. Emellett megpróbálnak hozzáférni az „alteregójukra” nyitott titkos állami bankszámlához, mármint ahhoz, ami szerintük létezik. Különböző trükkökkel, csalásokkal, hamis iratokkal, váltókkal, ilyen-olyan értékpapírokkal próbálkoznak. Ismert tagjuk Terry Nichols, az oklahomai merénylő, a 168 ember életét követelő 1995-ös robbantás egyik elkövetője. Ő is független polgárnak mondta magát.

Ezt magyarosították meg, de annyira, hogy még táltos is akad az idézett szövegben:

Tokmak Karaul táltos szavai:

Szólok minden igaz magyarhoz, aki itt van testével, tiszta lelkével, igazi tenni akarásával. A füves pusztán végig suhan az Ős Turáni lélek. Hát ma itt vagyunk, és erről beszélünk, és ezért gyújtunk együtt tiszta lélekkel szertüzet, hogy szívünk, lelkünk, és fohászunk felszálljon a hetedik égbe, ott ahol a dicső múltú Ősök, a mindhalálig hű Ősök, akik zászlót, esküt, hazát, soha nem cseréltek, de mindhalálig az ősi honért éltek! MERJÉL HAZÁDBAN MAGYAR LENNI NAPKELETTŐL NAPNYUGTÁIG, ÉS HA AZT LÁTOD, HOGY GYALÁZZÁK CSALÁDOD, HAZÁDAT, TAPPANCS ODA, HOGY NEM TŰRÖM! NINCS ANNYI PÉNZ, NINCS ANNYI KINCS, AMI FELÉRNE AZZAL AMIT ŐSEINK NÉKÜNK IGAZ SZÓVAL MEGHAGYTAK: HŰSÉG, BÁTORSÁG, BECSÜLET, EZ A MAGYAR LELKE, ÉS VEZÉRLŐ SZELLEME!...”

Hát ezt a varázsszert kínálják a bajba került devizahiteleseknek, aki már bármit hajlandóak lennének elhinni. Ezt a nacionalista, álhírekre, félreértelmezésekre, hamisításokra alapozott maszlagot. Persze, hogy nem fog sikerülni ezen az úton elérni semmit: csak az nem látja, aki már annyira retteg a különben reális veszélytől, hogy minden szalmaszálban megkapaszkodik.

Ne tessék elhinni, pláne ne tessék osztogatni. Hazugság ez, szellemtánc, a fehér ing nem véd meg sem a golyótól, sem a bankoktól, csak a pusztulásba viszi a szellemtáncosokat. Aljas vétek hamis reményeket ébreszteni bajban lévő emberekben. Undorító is.

Azt mondja a táltos: tappants! Nem tappantok, ha azt mondaná, hogy bakancs, nem is bakkantanék.

Más se tegye, szélhámosok, politikai útonállók ezek, nem mások. És mintha látnám mögöttük a hagymakupolák árnyékát is.


Szele Tamás

süti beállítások módosítása