Forgókínpad

Forgókínpad

Papp, Siklósi, Epimenidész

2020. január 31. - Szele Tamás

Hogy jó előre summázzam a dolgot: a Siklósi Beatrix-ügy filozófiai mélységűvé vált. Éspedig klasszikus, ógörög filozófiáról beszélek. Mindez abban a politikai pillanatban történt, amikor a magyar közbeszéd első számú témája az, hogy mi a rasszizmus és mi nem az – a kifejezés kezd teljesen kiüresedni és indulatszóvá válni, hogy aztán a hétköznapok részévé váljon.

epimenidesz.jpg

De menjünk szépen, sorban. Ugyebár, Siklósi Beatrix asszonyt érdemeire való tekintettel nemrégiben kinevezték a Kossuth rádió csatornaigazgatói posztjára. Érdemei pedig számosak és évülhetetlenek, mint azzal foglalkoztam is volt nemrégiben, erre a pozícióra úgy került, hogy a korábbi csatornaigazgatónak, Mucsányi Mariannának összeférhetetlenség miatt fel kellett állnia székéből és kerestek a helyére egy megbízható embert. Márpedig Siklósi Beatrix feltétlenül megbízható, sőt, némi túlbuzgóságot is felfedezhetünk benne, ha tevékenységét vizsgáljuk. És mást is. Említettem az érdemeit. Számosak, igen, évülhetetlenek, bizony – de mifélék, mégis?

Hát kissé szalonképtelenek. Ugyanis korábbi műsoraiban és közszerepléseiben bizony kimerítette a rasszizmus vétkét alaposan. Sőt. 2003-ban az Éjjeli menedékhely című műsorban Szálasit idézte, meghívta a Föld kerekén mindenhol szalonképtelen, antiszemita, holokauszt-tagadó David Irvinget interjúalanynak, később hősöknek nevezte a Waffen-SS katonáit, „gyógyítani” akarta a homoszexualitást, Facebook-posztjaiban pedig, melyek ugyan nem képezik munkásságának részét, de híven tükrözik magánvéleményét, valósággal ontotta egy időben az antiszemita álhíreket. Mostanra kissé visszafogta magát. Legutóbbi kunsztstiklije az volt, hogy meghívta a Vasárnapi Újságba azt a Szakállas Katalint, aki hittel állítja: Kanadában „futószalagon” változtatják meg a kisgyermekek nemét, éspedig az óvónők utasítására, a szülők engedélye nélkül. Minő csoda, vele is kellett már foglalkoznunk.

Szóval ilyen kardos egy nagyasszony ez a Siklósi Beatrix, akit egyszer már leváltottak 2014-ben az MTVA vallási műsorainak főszerkesztői székéből, éspedig a történelmi egyházak vezetőinek és képviselőinek (Erdő Péter, Bölcskei Gusztáv, Gáncs Péter és Heisler András) tiltakozása miatt. A mostani kinevezése ellen pedig a fentebb említett húzásai, jellemvonásai miatt 21 zsidó szervezet tiltakozott, nyílt levélben. Ami érthető is, hiszen a hölgy sosem titkolta mély ellenszenvét irántuk.

Mármost Magyarországon az szokott lenni a sorsa a nyílt és egyéb leveleknek egyaránt, hogy le sem tojják őket. Ha manapság levelet küldünk valakinek, nem is reménykedünk a válaszban, kizárólag azért érdemes küldeni, hogy legyen írásos bizonyítékunk róla: mi felvettük vele a kapcsolatot. Épp ezért volt nagyon meglepő, hogy a sajtószakmában szintén különös érdemek miatt elhíresült Papp Dániel válaszolt. Éspedig úgy, hogy a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója levelet írt a Nácizmus Üldözötteinek Országos Egyesülete számára. Hát mit mond ez a neves hírszakértő?

Papp Dániel kiemelte: amíg ő irányítja az MTVA-t, garantálja, hogy a közmédia műsorai továbbra is nemre, fajra és felekezethez való tartozásra tekintet nélkül szolgálják minden ember érdekét.
Siklósi Beatrix kinevezése ellen több zsidó szervezet, köztük a NÜB is tiltakozott nyílt levélben, kifogásolva, hogy nem elég elfogulatlan és antiszemita tartalmakat terjeszt. Papp Dániel a szervezetnek írt levelében közölte: mélyen egyetért a szervezettel abban, hogy az antiszemitizmusnak még csak megtűrt helye sem lehet a közéletben; a közszolgálati médiában és a kereskedelmi csatornákon is a leghatározottabban fel kell lépni ellene.
„Magyarországon ebben közmegegyezés van, ezért is alakulhatott ki hazánkban a polgárok és a történelmi egyházak között együttműködés. Biztosíthatom Önöket arról, hogy a közmédia is ezen elvek mentén marad” - írta levelében a vezérigazgató.
Papp Dániel hozzátette: miután ebben egyetértés van, váratlanul érte a nyílt levél, „amelyet több szervezet jegyzett, és amely az egyik legkiválóbb munkatársunkat érinti”.

Különösen azért, mert a Siklósi Beatrix által korábban vezetett M5 kulturális csatorna műsorában, többek között maga Köves Slomó vezető rabbi is tiszteletét tette, nem említve semmilyen kifogást, problémát Siklósi Beatrix személyével kapcsolatban” – jegyezte meg a vezérigazgató. (…)

Papp Dániel hangsúlyozta: minden vád, amely Siklósi Beatrixot az utóbbi időben a sajtóban érte, alaptalan és elfogadhatatlan.
„A közmédia műsorai továbbra is nemre, fajra és felekezethez való tartozásra tekintet nélkül fogják szolgálni miden embertársunk érdekét. Ameddig én irányítom ezt az intézményt, ezen elvek betartását garantálom”- zárta levelét Papp Dániel.” (MTI)

Szóval mit mond Papp Dániel? Azt, hogy egy szó sem igaz Siklósi Beatrix antiszemitizmusából, rasszizmusából, hiába minden bizonyíték, hiába minden közismert tény, hiába a nyilvánosan lement televíziós adások: nem igaz és kész.

Miért nem igaz?

Mert ő azt mondta. És különben is, Köves Slómó rabbi is szóba állt vele. Köves rabbi már sokakkal szóba állt, nem szándékom dicsérni, de erre a levélre ő is felkapta a fejét, és viszontválaszolt. Ő viszont a következőket írta:

Jómagam mind személyesen, mind intézményesen Siklósi Beatrix összes korábbi – és legutóbbi – kinevezéseit elfogadhatatlannak tartom és tartottam. A rám történő nyilvános hivatkozást a leghatározottabban utasítom vissza és kikérem magamnak. Az esetenként Szálasi-idézetekkel nyitó Éjjeli menedék című műsor szerkesztőjének, Siklósi Beatrixnak a nézeteit egyaránt érzékletesen szemléltetik munkásságának rasszista és antiszemita képvilága, a Kuruc.info-n hirdetett Magyar Média Iskola, vagy a tokajhegyaljai zsidó zarándokokkal kapcsolatban tett Facebook-bejegyzései. Egy olyan ember, aki korábban a holokauszt-tagadó David Irvinggel, Budaházy Györggyel, Ifj. Hegedűs Lóránttal készített műsort, semmilyen formában nem alkalmas a közmédia szolgálatára.

Ha a nehezen félreérthető korábbi megnyilvánulásaival és szakmai munkásságával kapcsolatban akár személyes, akár közéleti közölnivalója van a Kossuth rádió új csatornaigazgatójának, akkor erre bizonyára számos lehetőség áll rendelkezésére. Mindennek azonban nem sok kapcsolódása van ahhoz, hogy egy rabbit meghívnak a köztévébe, és ott a közelgő Peszach zsidó ünnepről mesél, amint ez az inkriminált M5-ös szereplés esetében történt.

Bízom benne, hogy nem nekem kell egyértelművé tennem a MTVA vezérigazgatója számára, hogy a közmédia nem a kinevezett szerkesztők és főszerkesztők hitbizománya, hanem a közé.

Egy vallási vezető meghívása a közmédiába nem személyes szívesség, kegy, hanem közfeladat-ellátás, amit egy felelős vallási vezető feladatának megfelelően a képviselt értékek hirdetésére használ.”

Hát, akkor mégsem volt a legjobb ötlet egyrészt a hölgy kinevezése, másrészt a Köves rabbira való hivatkozás. Most itt tartunk: de hol van ebben a filozófia?

Mindjárt jön. Ne feledjük, hogy Papp Dániel körülbelül az egyetlen a mai magyar sajtóéletben, akiről bíróság mondta ki, miszerint hírhamisító. Ha finoman akarunk fogalmazni, úgy mondjuk ezt, hogy nem feltétlen hitelességéről és a tények iránti elkötelezett tiszteletéről közismert. Nem mellesleg, elfogulatlan sem lehet ebben a kérdésben, hiszen mikor még „fiatal volt és kellett a pénz” ő volt a Jobbik első gazdasági igazgatója is. 

Tehát ez az ember mondja azt a Siklósi Beatrixot ért vádakról, hogy azok hamisak.

Vegyük a formális logikát. Ha egy bizonyítottan hazug ember állít valamit, akkor az (nagy általánosságban) hazugság, ugye? Tehát, ha egy olyan valaki állítja bizonyos vádakról, hogy azok hamisak, akiről bíróság állapította meg, hogy hírt hamisított, akkor tehát milyenek a vádak?

Mivel hazug ember cáfolja őket: igazak.

Ez, kérem a formális logika egyik régi zsákutcája, az úgynevezett Epimenidész-paradoxon: történt ugyanis, még nagyon régen, Krisztus és időszámításunk előtt a hetedik-hatodik században, hogy a krétai Epimenidész a következő halhatatlan kijelentést tette: „Minden krétai hazudik.”

Mármost igaza volt Epimenidésznek?

Ha igen, akkor a krétaiak hazudnak, de mivel ő is krétai, ő is hazudik, tehát a krétaiak igazat mondanak, de ha igazat mondanak, akkor a krétaiak hazudnak, de ha... na jó, ezért jeleztem, hogy formális logikáról van szó, Epimenidésznek csak akkor lehetett volna igaza, ha rajta kívül nem él a Földön más krétai – és még akkor is önellentmondó lenne az állítás.

Viszont a mai magyar politikai életben egyáltalán nem tűnik paradoxnak, hogy egy hazug ember állítsa azt egy vádról, miszerint az hazugság – és ezt az állítását tekintélyén és „jó hírén” kívül semmi egyébbel ne támassza alá.

Új pesti átok születik: „Védjen meg téged a Papp Dániel”.

Az ügy valószínűleg még folytatódni fog, de egy dologban biztosak lehetünk: abban, hogy Siklósi Beatrixot most már mindenképpen a helyén tartják.

Ez egy ilyen ország.

Szele Tamás

süti beállítások módosítása