Forgókínpad

Forgókínpad

Világbéke, esőerdők

2021. február 01. - Szele Tamás

Van az úgy, hogy az ember arra ébred, miszerint előjött a lumbágója, fáj a torka és a Messiás is eljött. Ez utóbbira abból következtethetünk, hogy együtt lakik a farkas a báránnyal, és a párduc együtt tanyázik a gödölyével. Együtt legelészik a borjú s az oroszlán, és szalmát eszik az oroszlán, akárcsak az ökör. Legalábbis Ézsaiás így mondta.

szent_antal_megkisertese.jpg

Szóval, a legnagyobb ellenségek is összebarátkoztak volna, minek következtében beköszöntött a világbéke és az esőerdők is kitörtek? Valami olyasminek kellett történnie, ugyanis én még olyant életemben nem láttam, hogy mindenféle irányzatú keresztények, zsidók és muzulmánok teljesen egyetértsenek valamiben: rendszerint abban is nehezen egyeznek meg, hogy a víz felülről folyik lefelé. Márpedig a 888 szerint közösen, ökumenikusan, a legnagyobb egyetértésben írtak alá, éspedig szintén a 888 szerint a Népszava ellen. De akkora köztük az egység, hogy a MAZSIHISZ és az EMIH képviselői egymás mellett szignáltak, márpedig ez nagyobb csoda még annál is, mintha az angol és skót meg francia rítusú szabadkőművesek kölcsönösen elismernék egymást testvérnek. Lássuk azt az iratot alaposabban, hátha tanulunk belőle egy kis békecsinálást.

Hát kérem: baj van. Itt vagy két iratról van szó, vagy a 888 szöveghamisítás vétkébe esett. Ugyanis ők azt írják, hogy:

Közös közleményük elején emlékeztetnek, hogy egy, a Népszava című napilapban korábban közzétett karikatúrán a megfeszített Jézus Krisztus mellett Müller Cecília országos tiszti főorvos látható, azzal a szöveggel, hogy „alapbetegsége függőséget okozott”. A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezető-helyettese, Vejkey Imre – aki egyben az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának elnöke – időközben személyiségi jogi pert indított az alaptörvény és a polgári törvénykönyv alapján a Jézust gúnyoló karikatúra és annak szövege miatt.

Az eset kapcsán ma a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége az alábbi rövid közös nyilatkozatot adta ki a zsidó és a muszlim közösséggel együtt:

Vallási közösségek vezetőiként tiltakozásunkat fejezzük ki a vallási jelképek, szentségek és szent helyek meggyalázása, kigúnyolása ellen.”

Mármost ez az írás több sebből is vérzik. Rögtön az első az, hogy január 29-én jelent meg, ellenben Vejkey mester – aki egyébként nagy buzgalmában a múltkor neki ment az Emberi Jogok Európai Bíróságának is, követelte, hogy Magyarország ne fogadja el a döntéseit, ugyanis minálunk semmi szükség emberi jogokra – azt a bizonyos pert már január 18-án elbukta első fokon. Azt, amit a 888 szerint 29-én vagy akörül indított. Maximum fellebezhetett, de akkor az nem külön eljárás. Sőt, idézzük az akkori ítélet indoklását is, mert fontos:

A karikatúra tehát nem a keresztény vallás ellen irányult, nem a keresztény közösséget gúnyolta, nem akadályozta a keresztény embereket a szabad vallásgyakorlásban, ezért a keresztény közösséget, így a felperest nem érte olyan súlyú jogsértés, amely a személyiségi jogi szankciók alkalmazását, illetve a vélemény nyilvánítás szabadsága és a sajtószabadság korlátozását indokolná.”

Rendben van, habár Vejkey felebarátunk szerint nincs rendben, meglehetősen zavart lelkiállapotban nyilatkozott a tárgyalás után a Vasárnapnak:

Teljesen nonszensz, ami történt. Még a statáriális bíróság is megadja a vádlottnak a lehetőséget, hogy az utolsó szó jogán mondjon valamit.”

Vejkey úr figyelmét elkerülte az a jogi eljárások folyamán sajnos lényeges ténykörülmény, miszerint ő egyáltalán nem vádlott volt az ügyben, hanem felperes. Azt is felemlegette, hogy „nem engedték felszólalni, holott odament!” Igen, ugyanis ha oda nem megy, fel sem próbálhatott volna szólalni, de azért az mégsem érdem, bíróság előtt sem, hogy ha beperelek valakit, akkor nagyméltóztatok ellátogatni a tárgyalásra... A bíróság meg egészen pontosan annak ad szót, akinek szót ad, ez egy ilyen világ.

Vejkey magister tehát valószínűleg fellebbezett, nem új eljárást indított, azt nem is tehette volna, hiszen ebben az ügyben már van hatályos ítélet, és ez jó hír ügyvéd barátaim számára, mert elkezd az ügy fialni, a papírok papírokat szülnek, szaporodnak, sokasodnak és mindegyikből pénzt lát az ügyvédi kamara: éspedig Vejkeytől látják azt a pénzt, szóval előre, hajrá, irány a másodfok, Kúria, Alkotmánybíróság, ha kell Strasbourg, keressenek csak a derék jogászok.

De lépjünk tovább, ugyanis mást is látok én.

Magát a nyilatkozatot.

okumenikus.jpgAbban ugyanis egy vak hang nem szól arról – a 888 állításával szemben – hogy milyen alkalomból tiltakoznak ezek a papi fejedelmek. Az csak annyit mond, amennyi oda van írva:

Vallási közösségek vezetőiként tiltakozásunkat fejezzük ki a vallási jelképek, szentségek és szent helyek meggyalázása, kigúnyolása ellen.

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)
Steinbach József református püspök, elnök
Dr. Fischl Vilmos főtitkár

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK)
Dr. Veres András katolikus püspök, elnök

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ)
Heisler András elnök

Egységes Magyar Izraelita Hitközség (EMIH)
Győrfi László választmányi elnök

Magyarországi Muszlimok Egyháza
Sulok Zoltán Szabolcs elnök”

Utólag még csatlakozott hozzájuk a Hit Gyülekezete is: de álljon meg a verekedés, szerelmes felebarátaim, hol van ebben Népszava? Hol van ebben karikatúra? Hol van a 888 által emlegetett eleje a közös közleménynek? Ezt ugyan nyugodtan aláírhatta volna még az említetteken kívül a dalai láma, a jeruzsálemi főmufti, a konstantinápolyi pátriárka és a canterbury érsek is a római pápával együtt, mert ez csak annyit mond, hogy egyetlen felekezet sem kedveli a szentségtörést úgy általában. Ne is kedveljék, hiszen attól felekezetek és nem részvénytársaságok. Jóérzésű ember kerüli is az ilyesmit, csakhogy... azt a nyilatkozat egyetlen szava sem állítja, hogy ez a kijelentés Pápai Gábor karikatúrájára vonatkozna. Vagy egyáltalán, konkrétan bármire a Teremtésben.

Ezt a kormánysajtó és Vejkey frakcióvezető-helyettes (tehát frakció-félvezető?) állítja. De ők állítják, egyesült erővel, mint a Magyar Nemzet is írja:

Egyértelmű, ahogy az egyházi közösségek vezetői kifejezésre juttatták, hogy nem nézhetjük tétlenül Isten kigúnyolását és hitünk meggyalázását – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Vejkey Imre. A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési képviselőjét annak kapcsán kérdeztünk, hogy egyházi vezetők közös tiltakozó nyilatkozatot adtak ki, miután az elsőfokú bíróság nem ítélte el a Népszava karikatúráját, amelyen a feszületre tekintő Müller Cecília országos tiszti főorvost ábrázolták Alapbetegsége függőséget okozott felirattal. (…) Vejkey Imre ennek kapcsán úgy fogalmazott lapunknak:

Különösen örvendetes, hogy valamennyi egyház vezetője közösen tiltakozott. Kifejezték, hogy együtt kell kiállnunk hitünk védelmében, mert ha ezt nem tesszük meg, végül a szabad vallásgyakorlásunkat is korlátozni fogják.”

Kérem, ez a Hit ereje: nem az van odaírva, amit a felperes mond, de hittel állítja, hogy mégis!

Akkor nézzük a dolog jogi oldalát. Vejkey úr igen járatos lehet a hit dolgaiban, de kevésbé a jogtudományokban, annak ellenére, hogy 2018 óta az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának elnöke. Már az alapkereset is személyiségi jog sérelmét emlegeti, márpedig a kép természete miatt csak ketten adhatnák be a magyar jog szerint ezt a keresetet, a rajz két szereplője, úgymint Jézus Krisztus és Müller Cecília. Az előbbi szerintem nem fog pereskedni, az utóbbi talán, de Vejkey úr ilyen pert nem indíthat a nevében. Hivatkozhatna vallási közösség elleni uszításra (Btk. 332 §), csakhogy ennek az elkövetési magatartásához hozzátartozik az erőszakra vagy a gyűlöletre uszítás. A magyar ítélkezési gyakorlat szerint az uszítás olyan gyűlölet felkeltésére irányul, amely aktív tevékenységbe megy át. A gyűlöletre uszító másokat aktív, tevékeny gyűlöletre ingerel. Az uszító a szenvedélyeket olyan nagy mértékben feltüzeli, amely gyűlölet kiváltására és a rend-béke megzavarásához vezet. Esetünkben ilyesmi – amint azt az elsőfokú ítélet indoklása is kimondta – nem történt. Szóval, gyenge lábakon áll a vád, látszik rajta, hogy a hajánál fogva ráncigálták a bíróság elé.

Akkor végül is mi történt?

Tulajdonképpen csak annyi, hogy

  1. Vejkey frakcióvezető-helyettes elveszített egy megalapozatlan vád alapján indított pert.

  2. Ezt ő nem képes zsebrevágni, mert olyan nincs, ezért kierőszakolt a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsából egy tökéletesen semmitmondó, semleges nyilatkozatot, olyant, amit bátran aláírhaat bárki.

  3. Majd ennek a nyilatkozatnak a saját, házilag készült értelmezésével körbeturnézta a kormánysajtót, amely nem nagyon mondhat neki nemet.

  4. És újabb szakaszába lépett a mondvacsinált kultúrharc, aminek ez a karikatúra-ügy csak az egyik, nem is legfontosabb frontja.

Így esett tehát, hogy keresztények, zsidók, muzulmánok között kitört a nagy egyetértés, csak épp nem azzal kapcsolatban, amit Vejkey frakció-félvezető állít.

Kitört tehát a világbéke és kitörtek az esőerdők is.

Vagy valami ilyesmi.

Amennyiben az ügyet másodfokon is tárgyalják majd és nem születik felmentő ítélet, javaslom, hogy Vejkey úr indítson eljárást Hieronymus Bosch holland állampolgár ellen is, aki Szent Antal megkísértését oly mértékben sajátosan ábrázolta – festmény általi elkövetés útján – hogy az egyetlen felekezet kánonjába sem fér bele.

Nincs itt világbéke, kérem.

Lumbágó van, azzal maradtunk.

 

Szele Tamás

süti beállítások módosítása