Forgókínpad

Forgókínpad

A buli vége

2018. február 24. - Szele Tamás

Kedves, naiv polgártársaim, akik most épp vígan harapdáljátok át egymás torkát a választási kampány extázisában, ti tévedésben éltek. Én nem mondom, hogy nem érdemlitek meg ezt az ártatlan kis szórakozást, csorogjon az a pártos honfivér, ha erre gerjedtek – de jelezném, hogy sok értelme nincs, a hazát meg nem mentitek vele, és nagyobb bajban vagyunk, mint valaha.

Annak dacára, hogy a magyar történelem valahák szűnni nem akaró sorozata, melyek során mindig piszok nagy bajban voltunk. És mindig azt hittük, hogy ez a harc lesz a végső, most is azt hisszük. Akkor most vessünk két pillantást a helyzetre – kettőt, mert egy nem lesz elég.

Az elsőt vessük határainkon túlra. Nem úgy, ahogy szoktátok, nem átkozódás céljából: tekintsük Németországot. Mely Európa motorja, és mint ilyen, meglehetősen rosszallja, hogy mi ezzel szemben Európa kézifékje vagyunk.

A tekintélyes és mértékadó Financial Times számol be arról a kezdeményezésről, mely szerint a német kormány úgy gondolja: a jogállami keretek tiszteletben tartása, és a migrációs válság közös kezelésében való részvétel legyen a feltétele az uniós támogatásoknak. Akár magasabb összeget is hajlandó lenne befizetni a kontinens legprosperálóbb gazdasága az Unió közös kasszájába, de a strukturális és a regionális támogatások elosztásának feltételévé tenné azt, hogy a támogatott ország megfeleljen az EU alapértékeinek. Ezen alapértékek közül kiemelik a demokratikus intézményrendszert és a szolidaritást, vagyis az együttműködést a menedékkérők elosztásában és befogadásában. Érthető, hogy ez az indítvány erős tiltakozást váltott ki a magyar kormánykörökből, jelesül Szijjártó Péter külügyminiszterből, aki éles hangú válaszban utasította el a változásnak még a lehetőségét is. Konkrétan azt mondta ez az ambiciózus fiatalember, aki egyszer talán még pizzafutár is lehet, ha igyekszik, miszerint:

Michael Roth, a „baloldali német államminiszter téved” - szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter pénteken az MTI-nek. Szijjártó Péter kiemelte: „az európai szabadságjogok nem vonatkoznak illegális bevándorlókra, és pláne nem vonatkoznak terroristákra”.

A külügyminiszter kiemelte: a magyar kormány álláspontja az illegális bevándorlással kapcsolatban egyértelmű és változatlan: „az ország határait meg kell védeni, a magyar emberek biztonsága a legfontosabb”. Nem hagyják, hogy az Magyarország bevándorlóországgá váljon. Megjegyezte továbbá: azzal, hogy a magyar kormány megvédi Magyarország határait, megakadályozza azt is, hogy illegális bevándorlók újabb tömegei érkezzenek Németországba.

Ezért - mint megjegyezte - nem várnak köszönetet Michael Roth-tól, de a tények tiszteletben tartását elvárnák. A „Stop Soros” törvénycsomag elengedhetetlenül fontos a magyar nemzetbiztonság megvédése érdekében - szögezte le Szijjártó Péter.” (MTI, Kormany.hu)


Kedves vérengző felebarátaim, mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy Németország – mely a legtöbb pénzt dobja be a közös európai kalapba, kezdi unni, hogy mi csak lejmolunk, de ha tenni kéne valamit, akármit, bármit, elszabotáljunk. Inkább ad több pénzt, de aki lóg, ne kapjon belőle. Lehetne siránkozni, hogy „de hiszen mégis befogadtunk 1300 menekültet”, csakhogy azt mi egészen érdekes módon tettük. Újhelyi István uniós képviselő ugyanis Frans Timmermanstól levélváltás útján megtudta, Magyarország kizárólag egyéni menedékkérelmeknek adott helyt, 2017 első három negyedévében (az utolsó negyedév adatai nem hozzáférhetőek), Magyarországtól összesen 3185 személy kért nemzetközi védelmet, közülük 880 személy részesült is ebben. Csakhogy egyikük sem vett részt az uniós relokációs programban: ezek egyéni kérelmek voltak. Magyarország az uniós program keretében senkit sem fogadott be ezek szerint, így kötelezettségszegési eljárás indult ellene.

level.jpg
Ami még izgalmasabb: a menekültkérdés valójában a magyar kormánynak csak azért fontos, hogy erre hivatkozva állíthasson le minden társadalmi mozgalmat, civil kezdeményezést, amit nem ők indítanak. Magyarul: aki nem a kormány elvakult híve, az nem oszthat ételt sem a hajléktalanoknak. Ez most is így van különben, csak most önkormányzati úton tiltják az ételosztásokat. És különben is, a civil kezdeményezésből lesz aztán az ellenzéki mozgalom, szóval mindent be fognak tiltani, mindenkit, akit lehet, be fognak zárni. Az ötvenes években jugoszláv (és egyéb) kém lett, aki nem tetszett polgártársainak, most majd civil aktivista lesz.


Pont annyira lesz a becsukottak többsége aktivista, amennyire kémek voltak az ötvenes évekbeli kollégáik.


Ez már messze túl van a tervezés vagy az óhaj fázisán, ennek már a részletein dolgoznak. Honnan tudjuk?


Jöjjön a második pillantás, határainkon belülre, ebbe a kis tejjel-vérrel folyóba, a Magyar Idők hasábjaira! Ebben a sajtótermékben tegnap érdekes írásmű jelent meg, Horváth József tollából, „Az elhárító szemével” rovatban (már annak is van egy diszkrét bája, hogy a magyar elhárításnak saját rovata van a kormánylapban). Ez a legnagyobb részletességgel taglalja a „Stop Soros” törvény meghozatala után majd lefolytatandó eljárásokat.


Választások előtt. Mikor elvben kicsit sem bizonyos, kik alkotják majd a következő kormányt. A gyakorlatban persze kissé meglepő volna, ha a mostani gárdának nem lenne hozzá köze sem – no, azt mi majd még meglátjuk, ugyanis ha alkotmányos (de akár alaptörvényes) alapon nézzük az ügyet, vagy akár csak praktikusan is, egy választásnak sincs eredménye, míg véget nem ért.


Ellenben a kormánylap kiváló elhárítója olyan biztonsággal mozog a jövőben, mint én a sarki kisboltban, döntéseket hoz, módszertani elvekre figyelmeztet... (https://magyaridok.hu/velemeny/stop-soros-csomag-2826297/)


Ehhez képest a Stop Soros törvénycsomag alapján várhatóan bővül a nemzetbiztonsági ellenőrzések köre, aminek elfogadásához kétharmados többségre van szükség a parlamentben, mivel a nemzetbiztonsági törvény minden módosítása – helyesen! – minősített többséget követel meg.


Helyesen, mivel ez a törvény az ország biztonsága szempontjából alapvető fontosságú. Ezért gondolom úgy, hogy ezt a néhány hónapot az új feladatra való aktív felkészüléssel kell tölteniük a szolgálatoknak. Ennek egyszerűbb része a többletmunkához a szakemberek biztosítása, felkészítése, képzése, illetve az anyagi, technikai, informatikai háttér megteremtése. Ennél jóval komolyabb feladat a megfelelő szakmai felkészülés, hiszen ezen az új területen árgus szemekkel fogja figyelni a politika, a média az elvégzett munkát.


A törvény elfogadásáig meg kell kezdeni a nyílt információk gyűjtését, elemzését, értékelését, mivel az elmúlt évtizedek során sok olyan civil szervezet alakult, szűnt meg, amelyek döntően külföldi szervezetek, személyek szponzorációjából fedezték költségeiket, és úgynevezett jogvédő munkájuk során a migrációt elősegítő, támogató terület került előtérbe.


Ezen személyek, szervezetek belső dinamikájának és külföldi kapcsolati hálójának megismerése segítheti a szakszerű, pontos átvilágítások végrehajtását. Mert csak ez a mélységi, professzionális munka vezethet el oda, hogy egyértelműen tisztázni lehessen, az érintettek – stílszerűen – a kerítés melyik oldalán küzdenek, kinek az érdekében, kinek a pénzén.” (Magyar Idők)


Valódi proletár csekista, készül a nehéz időkre, mikor végre fel lehet majd lépni a külső és belső osztályellenséggel szemben, ugye. Már gyűjti a nyílt információkat, esetleg koholja a nem nyíltakat, építi a hálózatát, és a megfelelő pillanatban lecsap. Kíméletlenül, hideg fejjel, forró szívvel tiszta kézzel (ezt a jelmondatot a cuki kis Jobbik előtt ugyanis a VCSKA használta).


Választások? Na, ne marháskodjunk, polgártársak, a szolgálatoknál már meg is nyerte a kormány, kétharmaddal, márpedig a szolgálatok, polgártársaim, mindig kiválóan vannak informálva, az a dolguk. Akik most egymás torkát harapják át politikai rokon- és ellenszenvek miatt, majd ugyanilyen lelkesedéssel, elkötelezett hazafisággal fogják egymást besúgni. Én csak annyit kérnék, miszerint angol kém szeretnék lenni, az mégis méltóbb egy úriemberhez, ad egy tartást. És az én testalkatomhoz jobban is illik, derékban, vállban.


Egyvalami hozhat változást az előre megírt forgatókönyvben: ha a jövő héten az Unió költségvetése tényleg megváltozik, és aránytalanul kevesebb pénzt kap a magyar állam, amennyiben folytatja a menekülők és civilek üldözését.


Ez esetben a kormány részéről eszeveszett Unió-ellenes kampány (és talán letartóztatási hullám is) kezdődik, a választók meg vagy elgondolkodnak azon, hogy akarunk-e szegényebbek lenni, vagy, ami esélyesebb, nem gondolkodnak el, mivel az uniós üzenet el sem jut majd hozzájuk a propaganda lármáján keresztül.


Úgyhogy kellemes élethalálharcot jövő hétig de legkésőbb választásokig, tessék nyugodtan harapdálni a torkokat, skalpolni egymást – a helyzet rövidesen komolyra fordul, akár így, akár úgy.


Most tessenek szórakozni egymás gyilkolászásával, míg lehet.


Aztán vége a bulinak. 

Szele Tamás

süti beállítások módosítása