Forgókínpad

Forgókínpad

Drábik doktor világjárványa

2020. szeptember 28. - Szele Tamás

Kísértet járja be Európát, kérem, csak most nem a kommunizmus kísértete, hanem Drábik János doktoré. Bár nyomokban próbálna tartalmazni valami félreértelmezett kommunizmust is, de az ellenkezőjét sokkal inkább találjuk meg abban, amit ez az ember beszél. Utoljára Amszterdamban látták, ott szónokolt és ennek majd lesz némi fontossága.

drabik1.jpg

(Fotó: Magyarok Világszövetsége Sajtószolgálat)

Ugyanis nem akárhogyan került oda, hanem küldték. Kiküldték.

De kezdjük a történetet az elején. Tegnap irdatlan hosszúságú sillabusz járta be a közösségi oldalakat, mármint leginkább a Facebookot, mert Magyarországon az a legelterjedtebb: ez dr. Drábik amszterdami beszédét tartalmazta, tipikusan az volt, amit az átlagos felhasználó nem olvas el, ugyanis legalább tíz oldal, ellenben megosztja, amennyiben nézeteivel és hajlamaival egyezik. Valljuk meg, én sem szívesen olvastam végig, mert tudtam, hogy okosabb nem leszek tőle, de volt egy kis pikáns mellékíze a terjedő népbutításnak, egy finom, vajszínű árnyalata, egy picike kilógó lólába: ugyanis a végén jelezték, hogy a Magyarok Világszövetségének sajtószolgálatától származik.

Mármost egy Facebook-poszt végére bárki odabiggyeszthet bármit, nézzünk csak utána! Először is kiderült, hogy bár az MVSZ-nek létezik a sajtószolgálata, annak van vagy volt is honlapja, mégis kizárólag Facebook útján kommunikálnak. De ha megleljük az oldalukat, ott a bizonyíték: valóban tőlük származik a megosztás. Itt is olvasható. Mi ebben az érdekes?

Csak annyi, hogy az a járvány- és vírusbagatellizáló magyarországi tömegmozgalom, amit dr. Gődény, dr. Tamasi és dr. Pócs neve fémjelez, eddig is kiváló kapcsolatokat ápolt a Magyarok Világszövetségével (vagy az velük) és Drábik mesterrel különösen. Az augusztus elején megrendezett nemzetközi „orvoskonferenciájukat”, melyről beszámoltam volt, minden óvintézkedés dacára, mármint a programjukról, mert eleven újságírót ők oda be nem engedtek, egyenesen a Magyarok Házában rendezték, a fővédnök maga Patrubány Miklós volt, az MVSZ elnöke, még fel is szólalt.

A szeptember 11-i tüntetésükre pedig, mivel személyesen nem tudott megjelenni, üzenetet küldött Drábik mester, nem is akármifélét, ebből idéznék először:

Mondhatnánk azt is, hogy a pénzuralmi globalizmus jó irány és érdemes az emberiség többségének a támogatására. Az életösztönünk azonban ellentmond ennek. Ebben az uralmi rendben ugyanis egy élettelen absztrakció a pénz, és az embereket megosztó, egymással szembeállító arrogáns és cinikus szerzés vette át a világfolyamatok alakítását. A szélsőséges anyagiasság, a mértéket nem ismerő szerzés, az élet gazdag és megújuló értékeit egyetlen dimenzióra, a pénzben kifejezett vagyongyarapodásra redukálta. Ezért a transzatlanti uralmi rend spirituális motívumaival és opportunista hátterével együtt életellenes. Irigységhez, leküzdhetetlen konfliktusokhoz, háborúkhoz és az emberiség életterének szűköléséhez vezet. A pusztulás és a halál kultúráját terjeszti. A pénzuralmi globalizmus látszólagos dinamizmusa ellenére enervált, morbid és dekadens. Tagadja a világ összetettségét és természetes rendjét. Az életért, az emberiség fennmaradásáért kell szembeszállni a halálnak ezzel a kultúrájával!”

Hogy ennek mi köze volt a koronavírushoz – ahogy Drábik egyéb eszméinek is – az majd később kiviláglik, de hát miért nem tudott megjelenni a népszerűségtől és szerepléstől egyébként nem idegenkedő Drábik a közönség előtt szeptember 11-én? Akkor ezt azzal indokolta az üzenetet felolvasó dr. Gődény, hogy halaszthatatlanul részt kellett vennie egy amszterdami konferencián.

drabik2_konferencia.jpg

(Fotó: Magyarok Világszövetsége Sajtószolgálat)

Dr. Gődény ez esetben színigazat beszélt: a most keringő beszédet valóban aznap mondta el Drábik és Amszterdamban. Csakhogy nem magánemberként jelent meg, nem is meghívásra érkezett, hanem bizony az MVSZ delegálta. És itt idézzük a sajtószolgálat közleményének első sorait:

A Magyarok Világszövetsége (MVSZ) meghívást kapott Amszterdamba, az új koronavírus okozta orvosi és erkölcsi vészhelyzetről szóló nemzetközi tanácskozásra (MEED - Medical and Ethical Emergency Deliberation).”

Tehát nem őt hívták név szerint, de a világszövetség őt találta a legérdemesebbnek a kiküldetésre.

Ennek az MVSZ-nek tehát a Gődény-féle mozgalom minden rendezvényéhez van köze valahogy, helyszínt adtak a konferenciának, üzenettel vett részt Drábik Amszterdamból a tüntetésen, de amint látjuk, ők maguk is akcióznak, a gődényita felekezettől függetlenül. Éspedig elég radikálisan teszik. Ugyanis Drábik doktor a következőkben boncasztalunkra kerülő beszéde vegyíti a szemenszedett hazugságot a szélsőjobboldali-illiberális politikai radikalizmussal. Nem egyéb neki a járványszkepszis, mint egy mozgalom, amit meglovagolhat és aminek a hátán hamarább célba reméli juttatni minősíthetetlen eszméit – de ehhez sajnos fel kellett építenie egy járványszkeptikus összeesküvés-elméletet, hogy a végén elszabadulhasson a szélsőjobboldali robbanófej. Akkor lássunk neki.

Az államok feletti hatalom terve a lakosság militarizált ellenőrzésére”

mondja a cím, és az ember a későbbiek ismeretében elmélázik: bezzeg ha ugyanezt a militarizált ellenőrzést maguk a nemzetállamok valósítják meg (mármint az Egyesült Államok kivételével, mert ők fúj, csúnyák), az ellen a szónoknak semmi kifogása nem volna, sőt, kívánatosnak találná.

2020. június 15-én már közreadta a Rockefeller Alapítvány a „National Covid-19 Testing Action Plan” nevű programját. Ebben megfogalmazza azt a stratégiát, hogy milyen lépéseket kell tenni a munkahelyek megnyitása és a közösségi élet újraindítása érdekében. Itt azonban nem egyszerűen egészségügyi intézkedésekről van szó, amit a terv elnevezése sugalmaz.”

Hát akkor mi a csodáról? Drábik doktor hosszasan hord össze hetet-havat egy képzelt szörnyűségről, ami ez a terv volna, nos, én nem voltam rest, és előkerítettem, itt olvasható, és ez bizony egy szimpla közegészségügyi tervezet. Nagyon röviden az a lényege, hogy az Egyesült Államokban szükséges lenne azonnal drámaian megnövelni a tesztelések számát, közösségi ápolócsoportokat kéne felállítani, és végre létre kell hozni a közös COVID-19 adatbázist valamint az egységes digitális platformot.

rockefeller_terv.jpgEnnyi. És mit mond erről Drábik?

A szerzők egy hierarchikusan felépülő, erősen militarizált társadalmi modellt vázoltak fel. A hierarchia csúcsán található a Pandemic Testing Board, PTB (Világjárvány Tesztelési Bizottság), amely ahhoz hasonló lenne, mint a második világháború alatt létrehozott War Production Board, azaz a Haditermelési Bizottság. A PTB-ben részt vennének az üzleti világ, a kormányzat és a tudományos élet felelős vezetői. A terv elolvasásából az is kiderül, hogy nem a közérdeket képviselő és alkotmányosan is felelősségre vonható kormányzat képviselői játszanák a vezető szerepet, hanem elsősorban a pénzügyi és a gazdasági szektor bizalmi emberei. A szervezett magánhatalom front-szervezete lenne a tervbe vett federális bizottság.”

Erről szó sem esik, sőt, ilyen nevű bizottságról sem. Orvosi tanulmányt látunk, uram! Esetleg elolvashatta volna elemzés előtt.

Az Akcióterv szükségesnek tart felállítani egy „Pandemic Control Council” elnevezésű szervezetet, amely fel lenne jogosítva arra, hogy létrehozzon egy „Pandemic Response Corps” testületet, amely egy különleges erőszakszervezet lenne százezertől háromszáz ezerig terjedő résztvevővel. Ennek a kényszerítő erőnek a tagjait a Peace Corps és az Americorps önkénteseiből toboroznák. Ezt kiegészítenék a Nemzeti Gárda tagjaiból toborzott személyekkel is. A Pandemic Response Corps tagjai átlagosan évi negyvenezer dollár fizetést kapnának, ami 4-12 milliárd dollárral terhelné meg az állami költségvetést. A Járványra Válaszoló Testület fő feladata a lakosság feletti ellenőrzés katonai jellegű technikákkal, digitális nyomkövetéssel és azonosítási rendszerekkel, mind a munkahelyeken, mind az iskolarendszerben, valamint a lakókörzetekben, a közösségi helyeken és a közlekedési rendszer egészében. A Rockefeller Alapítvány stratégiai terve meg is jelöli, hogy elsősorban az Apple-el, a Google-al és a Facebook-al működnének együtt.”

Figyeljünk a számokra, ugyanis az angolul nem tudó olvasó valóban találkozhat az eredeti tanulmányban a „4-12 milliárd dolláros” összeggel, csak az annak az ára volna, hogy az Egyesült Államokban mindenhol elérhető legyen a gyorsteszt. Szó nincs a katonák zsoldjáról, mellyel Drábik különben kissé szűkmarkúan bánik: évi negyvenezer dollár? Az a legjobb indulattal lebontva is húsz dollár körüli órabér, ami Pesten hangozhat soknak, de ha utánanézünk, Amerikában egy raktári adminisztrátor, egy Amazon-futár vagy egy call center-kezelő keres ennyit. Szóval, nem fognak úszni az aranyban a sosemlesz elnyomó seregek. De mégis, mire ez a nagy mozgás, indulat, mi végre?

A COVID-19 az államok feletti hatalom kísérlete a világkormányzás bevezetésére. A járvány az első szakaszában Kína elleni kereskedelmi háború volt. A második szakaszában a pénzügyi összeomlás veszélyét túlszárnyalta a félelem és a pénzpiac manipulációja. A harmadik periódusban kerültek előtérbe a korlátozások, a házi fogságban tartás és a világgazdaság megbénítása. (…) A harmadik szakasz 2020 márciusában kezdődött. Ennek a célja, hogy a tömeges korlátozások bevezetésével leállítsák a világgazdaságot és azt az előre megtervezett irányban alakítsák át. Az egyes államokban bevezetett korlátozások nem csak az adott ország gazdaságát bénították meg, de destabilizálták a világkereskedelmet, a nemzetközi közlekedést és a globális beruházási tevékenységet is. Világméretű stratégia indult be az egész emberiség ellen, amely elvezethet nagymértékű globális munkanélküliséghez és elszegényedéshez. (…) A „Big Money” (Deep State) azt kívánta a politikusoktól, hogy ameddig lehet, tartsák az embereket karanténban, akadályozzák a mozgásukat és halasszák el a nemzetgazdaságok beindítását. Az emberek támogatását pedig a túldimenzionált félelemkampánnyal biztosítsák a maguk számára.”

Akkor a Big Money (Deep State) hülye, mert álló nemzetgazdaságokkal nem fog keresni egy vörös centet sem. Az egész gondolatmenet paranoiás őrület, de legalább kitör a szónokból az antiszemitizmus is (nem tudom, dr. Gődény mit szól hozzá, de majd megkérdi az ügyben Köves rabbit, és ő megoldja a helyzetet közismert bölcsességével és még közismertebb kompromisszumkészségével):

A globális kapitalizmus leszámol a nemzeti kapitalizmussal. A korlátlan önzésen alapuló talmudista rendszernek sikerült létrehoznia a világtörténelem legszélsőségesebb vagyoni és jövedelmi viszonyait. Ezt a helyzetet a globális hatalmi elit be akarja betonozni. (…) A talmudista államok feletti világbirodalom stratégiájának a része a megtervezett migráns-invázió, a klímahisztéria, a koronavírus-járvány, a Black Lives Matter anarchia és az Antifa terrorizmus. A cél világméretű káosz előidézése, hogy a globális nagytakarítás után a globális elit megszilárdíthassa a megfélemlített emberiség feletti uralmát. Az államok feletti hatalom olyan egypólusú világrendszert akar univerzális kényszer-kultúrával stabilizálni, amelyben az erős büntetlenül elkövethet mindent a gyengébbel szemben. A nemzeti kultúrájukhoz és identitásukhoz ragaszkodó népeknek ezért most fel kell állniuk és meg kell tagadniuk, hogy felvegyék ezt az univerzális szellemi kényszerzubbonyt.” (Kiemelések tőlem)

Ne szépítsük: a „talmudista” kifejezés itt bizony nyílt antiszemitizmus, amint dr. Drábik teljes elmélete is inkább volna méltó az 1930-as évek második felének német politikai vezetőihez, mint a 2020-as évek Amszterdamjához. Az, hogy szónokunk antiszemita, csak az újszülötteknek és a frissen radikalizálódó, rossz memóriájú mozgalmároknak jelent újdonságot: évtizedek óta él ebből a sportból, fekete övet szerzett benne több dannal, 2015-ben sikerült annyira elgaloppíroznia magát, hogy még a Pesti Srácoknak is sok volt, ők leplezték le. Drábik akkor hazudott, és most sem mond igazat. Egy egyszerű, nyilvános, orvosi tanulmányt hamisít meg egy világösszeesküvés elméletének kedvéért, ami az épp divatos járványszkepszist lovagolja meg – ha a selyemlegyezők volnának divatosak, azokat használná fel. Nem tudom, hogy csinálná, de mivel ez a szakmája és profi benne: megoldaná.

Tehát ilyen embert küldött a Magyarok Világszövetsége az obskurus amszterdami konferenciára, aki ezt mondta. Akkor nézzük az üzleti modellt. A mozgalmi járványszkepszis a német „Stiftung Ärzte-für-aufklärung” alapítvány találmánya, hogy saját-e, azt nem tudom, de a magyar franchise ezek szerint az MVSZ-nél van, a gyakorlati kivitelezés, rendezvényszervezés pedig a gődényita mozgalom dolga minálunk. Teljesen úgy működik, mintha gyorsétkezde-lánc volna. És valószínűleg ugyanolyan jövedelmező is mindenféle módokon.

Bár attól tartok, ezek az emberek nem érik be egyszerű pénzzel. Nekik a hatalom is kéne.

Mire kéne?

Arra, hogy megvalósítsák azt a zsarnokságot, amivel a híveiket riogatják.

Csak az „jó” zsarnokság lenne szerintük.

Nemzeti, nem liberális.

Hát ilyen ez a kis világmozgalom.

 

Szele Tamás

süti beállítások módosítása