Forgókínpad

Forgókínpad

Szabad Magyar Kutyagumi

2020. november 11. - Szele Tamás

Két dolgot mindenekelőtt le kell szögeznünk. Az első, hogy a hatályos rendelkezések a kutyagumit és a kutyák gumiztatását önkormányzati hatáskörbe utalják, minek következtében halleluja. Ezen kívül fontos megjegyeznünk, miszerint kevés nemzetnek van olyan bölcs miniszterelnöke, mint nekünk, ugyanis Orbán Viktor mindenkinél járatosabb a valószínűség-számításban.

varga_judit_orban_viktorral.jpg

Pedig jogász elvileg, de azért nem bíznám rá a Csemegi-kódex újrafogalmazását, ahogy Varga Juditra sem, az ő világuk a Tripartitum. Azonban vegyük először is a matematikai képességeit.

Azt bírta mondani ez a drága ember az M1-en, miszerint:

Ha így mennek tovább a dolgok, akkor ötven százalék esélye van annak, hogy a kórházakban el tudjuk látni a betegeket. Nem lehetett tovább várni, a döntéseket most kellett meghozni.”

Tehát ötven százalék, hogy kitart az egészségügy, ötven, hogy nem. Nem vagyok kormányfő, pusztán saját tapasztalataimra támaszkodván állítanám, hogy ez nem az egészségügytől függ, annak a dolgozói a lelküket is kiteszik, csak senki sem tud szőrszálat húzni a tenyeréből, ahol nincs neki szakálla. A magam részéről jóval nagyobb esélyt adnék ötven százaléknál, hogy ki fognak tartani, de miért matematikai hülyeség ez? Azért, mert a világon mindenre ötven százalék az esély, ugyanis a dolgok vagy vannak, vagy nincsenek. Tertium non datur, vagy benéz délután öt óra körül hozzám egy teára a Loch Ness-i szörny, hogy ókori gael nyelven elfecsegjünk kicsit a húrelméletről, vagy nem néz be, mert más dolga lesz. Volt ugyan már nagyobb baja is ennek az országnak mint az, hogy ekkora géniuszok a kormányfői, meg ahogy elnézem, még lesz is, de többnyire a nagyobb bajok az ilyen zseniknek voltak köszönhetőek.

Meg a bűntársaiknak. Tegnap beüzemelték a törvénygyárat, füstölt kicsit induláskor, de aztán üzemi hőmérsékletre állt és pöfög, zakatol, ahogy azt egy Compound-rendszerű gőzhengernek kell. Vagy mint egy mindent járó malmocska, kis magyar gőzüzemű csodaszampó, egyenest Pohjolából. Készítette nem Ilmarinen, hanem maga a pokolbéli öreg ördög. Hát mit járt nekünk a malmocska?

Járt a malmocska először is – mindenki ezt vette észre – választási törvénymódosítást. Ennek lényege, miszerint:

Pártlistát az a párt állíthat, amely – legalább kilenc megyében és a fővárosban – legalább ötven egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított.”

Elvileg ez a kamupártok ellen szólna, csak megfelelő hátszéllel és adatlista birtokában az állít ilyen mennyiségű jelöltet, akinek vagyon reá pénze. Ellenben akinek nincsen, csak az ország üdvét tartaná szem előtt, az nem fog állítani még egy igei állítmányt sem. Ezen fel lehet háborodni, de két dolog biztos ezen a világon: az adókötelezettség és az, hogy megszavazzák. Még maga a halál sem olyan tuti, mint hogy ez át fog menni.

No, de még csak most jön a szépje.

Varga Judit igazságügyi miniszter benyújtotta az alaptörvény kilencedik módosítását karácsonyfa helyett, ezt hozta nekünk a Jézuska, de van ezen is annyi szépség, hogy tán csak a máig harcoló japán alakulat hiányzik róla. Sebaj, majd pótolják. Szemelgessünk az ajándékaink közül, gyerekek. Csak sorban, ahogy jön.

Az Alaptörvény L) cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

  1. Magyarország védi a házasság intézményét mint egy férfi és egy nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az anya nő, az apa férfi.”

Magyarország egy nagyon érdekes állam lenne, amennyiben nem védené, hanem esetleg üldözné a házasság intézményét, melyet a legkevésbé sem illetnék kritikával úgy általában. Azonban az emberek a legritkább esetben szoktak egymással a nemzet fennmaradásának érdekében intim kapcsolatot kötni, sőt, ha valakit ez mozgatna a hálószobában, meg is enné a jófene az egész intimitást. Olyankor az ember sok mindenre gondol, csak épp a nemzetre nem. Ha mégis eszébe jutna, hát azonnal fél hat lesz. Azt viszont tényleg szükséges leszögezni az alaptörvényben, hogy az anya nő és az apa férfi, valamint a kutya ugat, a macska nyávog, a fű zöld és az ég kék.

Miért fontos ez? Mert egyfelől ha valaki nem anya vagy nem apa, akkor ezen elv alapján nem nő, illetve nem férfi, mindezeken túl pedig természetesen házasságot sem köthet. Azért jogi logika alapján megint a törvényalkotó figyelmébe ajánlanám, hogy ha és amennyiben nem vagyok férfi, ha nem vagyok apa, akkor nem lévén hímnemű, házasságot sem köthetek, így nem is lehetek apa sohasem. Kész, nemzethalál megoldva.

Akkor most jönnek a hadi mesterségek.

Az Alaptörvény XXXI. cikk (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

  1. Hadiállapot idején a magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú, magyar állampolgárságú férfiak katonai szolgálatot teljesítenek. Ha a hadkötelezett lelkiismereti meggyőződésével a fegyveres szolgálat teljesítése összeegyeztethetetlen, fegyver nélküli szolgálatot teljesít. A katonai szolgálat teljesítésének formáit és részletes szabályait sarkalatos törvény határozza meg.

  2. (4) Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára hadiállapot idejére – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – honvédelmi munkakötelezettség írható elő.”

Mindezt sikerült Radnóti Miklós halálának évfordulója után egy nappal javasolni.

Honvédelmi.

Munkakötelezettség.

Munkaszolgálat.

És tessék már nekem megmondani, melyik korban maradtak el maguk? Mire jó a munkaszolgálat a modern háborúban? A legutóbbi örmény-azeri konfliktus egyik fő tanulsága az volt, hogy a háborúban még a katona is csak elesni bír manapság, a háborút a drónok nyerik meg. Mit ásson a munkaszolgálatos, tankcsapdát? Hiszen lassan már a harckocsi is csak parádéra jó. Nem: a munkaszolgálatos azért van, hogy legyen, aki előbb pusztul bele a körülményekbe még a közkatonánál is. De hát van háború? Azt majd megmondják nekünk.

Az Alaptörvény 1. cikke a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

  1. A háborús helyzet kinyilvánításához, valamint a békekötéshez az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

  2. 6. cikk Az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

    (Nem lehet országos népszavazást tartani) „h) háborús helyzet kinyilvánításáról, békekötésről, hadiállapot kihirdetéséről és megszüntetéséről, valamint szükségállapot kihirdetéséről, meghosszabbításáról és megszüntetéséről;”

Tehát hogy mikor van háború, ők mondják meg. De fogalmi szempontból mi a háború?

„Különleges jogrend a hadiállapot, a szükségállapot és a veszélyhelyzet.”

Aha, Tehát a háború egy különleges jogrendi helyzet, pont olyan, amilyen most is van. Csapataink hadban állnak. Bárkit be lehet hívni ezek szerint munkaszolgálatra, vagy ha nem, hát katonának. Ragyog minden csavarunk, háborúzni akarunk.

Ezekhez képest a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létrehozásáról, működéséről, megszüntetéséről, valamint közfeladata ellátásáról rendelkező sarkalatos törvény bevezetése már piskóta is. Még érdemes belenézni a nemi ügyeket szabályozó javaslat indoklásába is, mert egy pápai zsinat is képes volna belébolondulni, pedig abban sokat látott emberek szoktak ülni. Azt mondja, hogy:

Magyarország Alaptörvénye élő keret, amely kifejezi a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk. A minden hagyományos értéket, így a két nem (egy nő és egy férfi) teremtettségét is viszonylagossá tevő „modern” gondolatkészlet azonban növekvő aggodalomra ad okot.”

Na, akkor szedjük szét. Azt mondja, az alaptörvény élő keret, mely a nemzet akaratát fejezi ki. Ámde a teremtés munkájának csupán a gyakorlati részét végzi a nemzet, tagjain keresztül, most akkor tessék eldönteni, ki teremtette azt a férfit és nőt, a nemzet vagy a Jóisten? Mert ha a Jóisten, aki mindenható, őt nem ugráltathatja még maga a nemzet sem, ő a felsőbb jogforrás. Veszedelmes tanításnak érzem én ezt az alkotmánymódosítást, lesz ebből még egyházi átok, ha sokat eretnekeskedünk... mert végső soron azt mondja, hogy a teremtéshez Istennek köze nincs, annak ügyeiben a nemzet illetékes, amint minden egyébben is, és képviselőin keresztül gyakorolja hatalmát. Bár ahogy elnézem, inkább önuralmát gyakorolja.

Tehát akkor mi van ezen a mi karácsonyfánkon?

A demokratikus és törvényes ellenzéki politizálás lehetetlen, de egy arabs telivérbe lefogadom, hogy Gődény doktor 2022-ben be fog jutni a Parlamentbe.

A férfiakra és nőkre vonatkozó tételt képtelenség értelmezni, valami olyant jelent, hogy az ember vagy férfi, vagy nő, de míg nem szült, egyik sem. Legénynek szülni dicsőség, férjnek szülni kötelesség. Az embernek kezd elmenni a kedve az egésztől.

Bármikor ki lehet hirdetni a hadiállapotot, mely ezentúl azonos a veszélyhelyzettel, tehát bárki behívható honvédelmi munkaszolgálatra, akinek van lakcíme. Következő bejelentett címem: Koppenhága, Adelgade 5-7, Generator hostel.

Közpénzekről és közalapítványokról pedig szó sem essék.

Viszont szabad kutyát sétáltatni és az eb szarhat kedvére, amennyiben az önkormányzat nem rendelkezik másként.

Magyarok, véreim – szabadok vagyunk.

Nemzeti függetlenségünk jelképe a szabad kutyagumi.

 

Szele Tamás

süti beállítások módosítása